Luchtvaart

Het Directoraat-generaal Luchtvaart start met alcoholcontroles in General Aviation

Het DGLV van de FOD Mobiliteit en Vervoer voert sinds 2021 alcoholcontroles uit in de commerciële luchtvaart en zal dit binnenkort uitbreiden naar General Aviation, in het kader van het veiligheidstoezicht in de luchtvaart.

Nultolerantie in de luchtvaart

De inspecteurs van het DGLV zullen alcoholcontroles uitvoeren bij elke persoon die een operationele taak heeft met een impact op de veiligheid, zoals piloten. Een weigering of gebrek aan medewerking zal beschouwd worden als een positieve test.

Wordt beschouwd als zijnde onder invloed van alcohol, de persoon waarvan de ademhalingsanalyse een concentratie van minstens 0,09 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht opmeet of waarvan de bloedanalyse een alcoholconcentratie van minstens 0,2 gram per liter bloed aantoont.

meettoestel alcoholcontroleGevolgen van een positieve test en procedure

Wie een positieve test aflegt zal zijn of haar taak als piloot of in een andere luchtvaartkritische functie niet kunnen uitvoeren. In dat geval wordt er een proces-verbaal opgemaakt en overgemaakt aan de procureur des Konings. De persoon in kwestie riskeert strafrechtelijke vervolging en/of een administratieve geldboete. De inbreuk zal ook gerapporteerd worden aan de luchtvaartoverheid die de piloot in kwestie een vergunning afgeleverd heeft.

Goed geïnformeerd, vlot gecontroleerd

De voorziene controles hebben Verordening (EU) 923/2012 van de Commissie als wettelijke basis en zullen georganiseerd worden volgens de richtlijnen van EASA.

De geteste persoon moet zijn vergunning, medisch attest en een geldig identiteitsbewijs met een foto voorleggen en een ademtest afleggen. Bij een positieve ademtest volgt na een wachttijd van minstens 15 en maximaal 30 minuten een ademanalysetest. Weigering of gebrek aan medewerking worden beschouwd als een positieve test.

Brochure procedure alcoholcontrole luchtvaart

Piloot en inspecteur