Scheepvaart

Europese steunmaatregel voor Belgische zeescheepvaart verlengd

De Europese Commissie verlengt de fiscale steunmaatregel voor tonnagetaks en sociale bijdragen bij zeescheepvaart in België tot en met 31/12/2032. De maatregel, die al van kracht is sinds 2003, wordt daarmee met 10 jaar verlengd.

Noodzakelijke verlenging

Met deze steunmaatregel willen we de Belgische reders aanmoedigen om opnieuw onder de Belgische vlag te varen en ook de maritieme activiteiten aan land op Belgisch grondgebied (zoals strategisch beheer en commerciële schepen) in stand te houden en verder te ontwikkelen. De steunmaatregel werpt duidelijk zijn vruchten af. Zo voer in 2001 slechts 2% van de Belgisch gecontroleerde vloot onder Belgische vlag, waarbij dit in 2020 33% was. De vloot van de Belgische reders is sinds 2001 ruim 4.5 keer gegroeid, dat is ruim twee keer zo snel als de wereldvloot. Een grotere Belgische vloot zorgt enerzijds voor een grotere internationale invloed en anderzijds voor een positieve economische impact. Daarom is de verlenging van de steunmaatregel noodzakelijk.

Statistiek DWT Belgische Vloot - DWT Wereldvloot

Positief voor de Belgische economie

De steunmaatregel heeft ook al bewezen dat hij een positieve economische impact heeft. De Belgische scheepvaartcluster was in 2020 goed voor ruim €6.9 miljard directe omzet.

De totale toegevoegde waarde stijgt in 2020 tot het hoogste punt ooit naar ca. €3.15 miljard (combinatie van direct binnen de sectoren en indirect via toelevering), waardoor de sector ruim 0.6% bijdraagt aan het Bruto Binnenlands Product van België.

Statistiek koopvaardij, sleepvaart, waterbouw

Meer schepen zorgen voor grotere internationale invloed

Door de stijging van het brutotonnage binnen België, vergroot de invloed van België binnen de EU en de IMO. Door deel te nemen aan de Council kan België mee wegen op het internationale scheepvaartbeleid, onder meer door mee te beslissen over de strategische doelstellingen van de IMO (die eind 2023 voor de volgende 6 jaar worden vastgelegd). België verdedigt bijvoorbeeld de ambitie om zo snel mogelijk een volledige reductie van broeikasgassen te bereiken. Dat wil ons land doen door rekening te houden met deze ambitie bij alle strategische en operationele doelstellingen.

Drie Belgische nieuwbouwschepen

In het voorjaar zullen er drie nieuwbouwschepen van rederij Euronav onder Belgische vlag komen. Dat is het bewijs dat voor reders het langetermijnperspectief van de tonnagetaks belangrijk is.  Concreet gaat het om drie nieuwbouw VLCC-tankers (Very Large Crude oil Carriers) met een lengte van 330 meter en een brutotonnage van 153.486 GT. Ook zijn zij allemaal uitgerust met een scrubber.

Het eerste schip, de Cassius (foto), is deze maand opgeleverd. De andere twee, Camus en Clovis, volgen respectievelijk in maart en mei. Na de invlagging van deze 3 schepen zal het totale GT onder Belgische vlag stijgen tot meer dan 6 miljoen ton.

Schip Cassius