Spoor

€ 1.096.000 steun toegekend in 2022 om de geluidsoverlast van wagons in België terug te dringen

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een eerste schijf van € 1.096.000 steun voor 5.540 stillere wagons die in België rijden toegekend in het kader van zijn steunregeling ter vermindering van de geluidsemissies van goederenwagons. In 2023 zal een tweede schijf worden toegekend.

Een succesvolle start voor de steunregeling

Afgelopen juni lanceerde de FOD Mobiliteit een nieuwe steunregeling om de actoren in de spoorwegsector aan te moedigen de geluidsemissies van hun goederenwagons te verminderen en de sector te helpen het verbod op lawaaierige wagons op een deel van het Europese spoorwegnet vanaf 2024 het hoofd te bieden.

Om voor deze steun in aanmerking te komen, moeten de wagons worden geretrofit om de geluidsemissies ervan te verminderen en op het Belgische net rijden; de steun wordt berekend op basis van de in België afgelegde afstanden.

In dit eerste jaar konden 13 ondernemingen voor in totaal 5.540 wagons van deze steun genieten. In 2021 legden deze stillere wagons niet minder dan 23.269.595 km af in België en hielpen zo de geluidsemissies van het spoorvervoer op ons grondgebied te verminderen.

De inspanningen om de geluidsemissies te verminderen worden in 2023 voortgezet

De steun wordt toegekend op basis van de afstand die de wagons elk jaar tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 op het Belgische net afleggen, op voorwaarde dat deze wagons werden geretrofit en in een specifiek register van de administratie werden ingeschreven. Een eerste schijf werd in 2022 betaald voor de in 2021 afgelegde afstanden en een tweede schijf wordt in 2023 betaald voor de in 2022 afgelegde afstanden.

Meer informatie