Weg

Eerste editie van de nationale actiedag reizigersvervoer : een succes en een nuttige actie!

Op 24 juni organiseerde de dienst wegcontrole van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor het eerst de nationale actiedag reizigersvervoer.

Tijdens deze gecoördineerde actiedag werden autobussen die aankwamen op de parkings van 4 populaire toeristische bestemmingen - Bellewaerde, Walibi, Bobbejaanland en Pairi Daiza door de inspecteurs van de Dienst Wegcontrole van de FOD Mobiliteit en Vervoer, gecontroleerd onder meer op de naleving van de tachograafregels, de regels over de rij- en rust tijden en de regels over de rijbewijzen en verplichte bijscholing, de toegang tot het beroep en de toegang tot de markt. Het naleven van deze regels, in het bijzonder de regels over de rij- en rusttijden in verband met reizigersvervoer, is van kritisch belang voor de verkeersveiligheid.

Deze actiedag was ook het beginpunt van een week waarin de Dienst Wegcontrole zich ten doel had gesteld om zich meer in het bijzonder - maar niet uitsluitend - te richten op het reizigersvervoer. Daarom heeft de Dienst Wegcontrole het overgrote deel van haar personeel (een twintigtal inspecteurs) ingezet om enkele honderden autobussen te controleren. Ook de DSRC-toestellen (Dedicated Short Range Communication), dit zijn apparaten die de moderne tachografen op afstand kunnen lezen, werden ondersteunend als een preselectie-tool ingezet.

De datum 24 juni is gekozen omdat die traditioneel overeenkomt met een periode van het jaar waarin er meer busreizen zijn vanwege het zomerseizoen dat voor de deur staat en het einde van het schooljaar in het hele land.
 

Onze actiedag in cijfers

Op de vier sites waar de controleactie van deze maandag 24 juni plaatsvond hebben de controleurs 150 voertuigen gecontroleerd waarvan 17 in overtreding waren. Dit zijn er uiteraard 17 te veel en dit betekent dat één op de 9 voertuigen de wet overtrad. Er werden overtredingen op de rij- en rusttijden, op de verplichte bestuurderskaart en op de vervoervergunningen vastgesteld.

En daar blijft het niet bij voor vervoerders die grote overtredingen hebben begaan: de teams “Controle in onderneming” van de dienst Wegcontrole hebben inderdaad nu al in hun specifieke planning voorzien om de bedrijven die in de week van 24 juni zwaar in de fout zijn gegaan, in de komende weken bijzonder te controleren.