Luchtvaart

Een neus voor explosieven: de FOD Mobiliteit en de honden van de Federale Politie waken samen over de veiligheid in onze luchthavens

We willen ons allemaal veilig voelen wanneer we het vliegtuig nemen. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft als doel een hoog veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart te garanderen. Om die doelstelling te bereiken werkt het nauw samen met de Directie Hondensteun van de Federale Politie, die erkend is om explosievenhonden te certificeren. Wij hebben hun opleidingscentrum in Neerhespen bezocht.

Samen voor meer veiligheid

Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer is het een prioritair aandachtspunt om de veiligheid van de Belgische transportsector en -infrastructuur te garanderen.

In deze context van bewaking en beveiliging van de luchthavens in ons land worden speurhonden ingezet door particuliere beveiligingsbedrijven. Deze explosievenspeurhonden moeten beantwoorden aan hoge normen wat betekent dat ze een kwaliteitscertificaat moeten behalen.  Private bewakingsondernemingen die in ons land explosievenhonden willen inzetten op een luchthaven, moeten hun viervoeters eerst een examen laten afleggen. De honden en hun geleiders moeten verschillende proeven afleggen in een centrum dat door het DGLV erkend is.

Op 12 april 2022 verlengde die laatste met 5 jaar de erkenning van de Directie Hondensteun als certificeringscentrum voor explosievenhonden.

Een bezoek op het terrein om de banden tussen partners te versterken

Dinsdag 4 oktober brachten de Voorzitster van de FOD Mobiliteit Emmanuelle Vandamme en de collega’s van luchtveiligheid een bezoek aan het certificeringscentrum van de Federale Politie in Neerhespen.

De explosievenspeurhonden demonstreerden aan hen hun kunnen. Ze moeten namelijk explosieven in verschillende situaties kunnen opsporen: in een hoop cargozendingen, tijdens de sweeping van een locatie, in voertuigen of in een vliegtuig.

Emmanuelle Vandamme, Voorzitster van de FOD Mobiliteit en Vervoer: Als Voorzitster vind ik het heel belangrijk om onze verschillende partners te ontmoeten. Samen met de Federale Politie waken we over de veiligheid in onze luchthavens. Ik ben ervan overtuigd dat een goede samenwerking een goede kennis vergt van wat er op het terrein gebeurt. In dit geval was ik onder de indruk van het vermogen van de Directie Hondensteun om zich aan alle nieuwe vormen van criminaliteit aan te passen.