Scheepvaart

DG Scheepvaart faciliteert transitie naar groene scheepvaart

De scheepvaartsector maakt zich klaar om de transitie naar groene brandstoffen waar te maken. Belgische reders en havens zetten al concrete stappen, maar ook andere stakeholders uit de sector zullen vroeg of laat met deze transitie in aanraking komen. Daarom bracht DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer de Belgische stakeholders samen tijdens een event op 18 april. De verschillende Belgische havens en reders stelden hun lopende projecten en initiatieven voor. Met Jesse Fahnestock van het Global Maritime Forum was er ook internationale expertise aanwezig.

Groene vaarroutes

Op 10 november 2021 ondertekende Minister van Noordzee Vincent van Quickenborne tijdens COP26 de Clydebank Declaration. Samen met 23 andere ambitieuze landen engageert België zich om zogenaamde Green Shipping Corridors te creëren. Dat zijn maritieme routes tussen 2 of meer havens waar minstens één schip volledig uitstootvrij vaart.

Tegen 2025 moeten er wereldwijd minstens 6 routes operationeel zijn. Het is de bedoeling om daarna tegen 2030 zowel het aantal schepen per route als het aantal routes uit te breiden. DG Scheepvaart ondersteunt de Belgische havens, reders en andere stakeholders bij die transitie.

Eerste realisaties van Belgische havens

De Belgische havens zetten al concrete stappen richting de eerste Green Shipping Corridors. Zo sloeg Port of Antwerp Bruges al snel de handen in elkaar met de Port of Montreal in Canada om een Green Shipping Corridor over de Atlantische Oceaan te creëren.

North Sea Port – Gent ging dan weer een samenwerking aan met de Zweedse haven van Gothenburg. Op zeer korte tijd overtuigden zij verschillende betrokken partners, bijvoorbeeld de reders, om samen een Green Shipping Corridor te realiseren.

De haven van Oostende kan ten slotte uitpakken met een wereldwijde primeur: het eerste waterstofbunkerstation voor Crew Transfer Vessels, waar de CMB.TECH Hydrocat 48 een eerste klant van zal zijn. Dit vaartuig brengt bemanning vanuit de haven naar offshore windmolenparken.

Ook andere routes en initiatieven worden bekeken door de drie havens.

Belgische reders spelen voortrekkersrol

Ook onze Belgische reders zijn voorlopers wat betreft groene technologieën en brandstoffen. Reeds in 2017 werd de Hydroville te water gelaten, het eerste passagiersvaartuig op waterstof. Vandaag worden ook Belgische schepen gebouwd die op ammoniak of methanol zullen kunnen varen, zodra de brandstof beschikbaar is.

Samen met Belgische bedrijven, zoals onder andere Anglo Belgian Corporation en Exmar, wordt er blijvend onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën die de scheepvaart verder kunnen verduurzamen. Exmar ontwikkelde bijvoorbeeld recent een CO²-carrier, een schip dat opgevangen CO² vervoert naar een plek waar het verwerkt kan worden.

Ook in het buitenland worden er partnerschappen aangegaan voor onderzoek naar en productie van groene brandstoffen. Voorbeelden van Belgische projecten die getuigen van internationaal baanbrekend werk zijn de productie van groene waterstof door CMB Tech in Namibië en door DEME in Oman.

Op weg naar emissievrije scheepvaart

Er is dus heel wat in beweging in de scheepvaartsector. Al deze projecten en initiatieven zorgen ervoor dat er meer groene brandstoffen en technologieën beschikbaar zijn, zodat binnenkort ook schepen die niet op vaste lijnen varen, emissievrij kunnen varen. Het uiteindelijke doel is de uitstoot in de scheepvaart volledig uit te faseren tegen 2050. De weg daarnaartoe is nog lang, maar DG Scheepvaart zal de volledige Belgische scheepvaartsector blijven ondersteunen bij elke stap.

Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee: “Ook de scheepvaart moet inspanningen leveren om schadelijke emissies aanzienlijk te verminderen. België neemt nu al het voortouw in de overgang naar een groene, emissievrije scheepvaart. Samen met 23 andere ondertekenaars heb ik in november 2021 in Glasgow de Clydebank Declaration ondertekend. België en Zweden hebben intussen eind vorig jaar de handen in elkaar geslagen voor een groene corridor tussen de North Sea Port in Gent en de haven van Göteborg, en hadden daarmee ineens één van de meest geavanceerde corridors ter wereld. Ook de haven van Antwerpen-Zeebrugge en Oostende hebben meerdere initiatieven lopen. Het doel is om tegen 2025 wereldwijd ten minste zes van dergelijke corridors tot stand te brengen, elk tussen twee of meer havens. En tegen 2030 moeten nog veel meer routes operationeel zijn.”

Peter Claeyssens, Directeur-Generaal Scheepvaart: “Als belangrijke maritieme natie wil België een pionier zijn in een snelle decarbonisatie van de scheepvaart. Daartoe moeten nog heel wat uitdagingen aangegaan worden, oplossingen gevonden worden voor complexe problemen en dit door veel verschillende partners. Daarom is het belangrijk de juiste omgeving te creëren om de verschillende oplossingen en technologieën te testen. “Groene corridors” bieden de juiste voorwaarden om de nodige ervaring over uitstootvrije brandstoffen op te bouwen. Vandaag brengen we de Belgische maritieme cluster samen om hierover informatie uit te wisselen en goede praktijken te delen.”