Luchtvaart

De nieuwe directeurs van het DG Luchtvaart zijn benoemd

Het DG Luchtvaart van de FOD Mobiliteit verwelkomt 4 nieuwe directeurs: Kris Clarysse, Nathalie Dejace, Lode Ketele en Tim Rimez werden onlangs benoemd en vormen vanaf 1 maart 2023 samen met directeur-generaal Koen Milis het nieuwe managementteam. Dat er in één klap 4 nieuwe directeurs benoemd worden, heeft alles te maken met het vernieuwingstraject dat het DGLV het voorbije jaar heeft ondernomen.  

Maak kennis met de nieuwe directeurs 

Na een grondige selectieprocedure vond het directiecomité samen met Selor voor elke directie de geknipte persoon.  

Kris Clarysse neemt de leiding op van de Directie Strategy & Support. Zij consolideren de beleidsvoorbereidende activiteiten en de ondernemingsstrategie.  

Nathalie Dejace wordt directeur van de Directie Infrastructure, bevoegd voor certificering en toezicht op het vlak van luchtruim, luchtvaartterreinen en luchtvaartnavigatie.  

Lode Ketele komt aan het hoofd van de Directie Safety, Security and Crisis coordination. Zijn team handhaaft de veiligheid, beveiliging en milieureglementering in de luchtvaart en staat ook in voor het crisisbeheer. 

En Tim Rimez wordt directeur van de Directie Flight Standards, bevoegd voor de certificering en het toezicht voor wat betreft luchtwaardigheid, operationele toelatingen van luchtvaartactiviteiten en de vergunningen van het vliegend personeel. 

Kris Clarysse, Nathalie Dejace en Tim Rimez hebben een jarenlange ervaring bij het DG Luchtvaart. Met Lode Ketele, onder andere gekend als voormalig CCO bij Brussels Airport Company, komt een zeer ervaren persoon de rangen versterken. 

Op 1 maart 2023 is het vernieuwde DG Luchtvaart officieel airborne 

Een klantgerichte partner zijn voor alle stakeholders, de internationale besluitvorming beïnvloeden, een goede samenwerking tussen de diensten … Het zijn maar enkele van de principes die in de geactualiseerde missie en visie verweven werden en het nieuwe organogram inspireerden. Met de benoeming van het nieuwe managementteam en de volledige invulling van het organogram, is het DGLV nu klaar om samen met haar stakeholders de toekomst ambitieus tegemoet te gaan. 

Koen Milis, directeur-generaal van het DG Luchtvaart: “Nathalie, Tim, Kris en Lode zijn bovenal 4 teamspelers waarop ik zal kunnen steunen om samen de strategische lijnen uit te zetten voor het DGLV en zo als één hecht team de vele uitdagingen die op ons afkomen aan te pakken.”