• Over de FOD
  • Werken bij de FOD

De FOD Mobiliteit en Vervoer engageert zich voor diversiteit en inclusie!

Het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een intentieverklaring diversiteit en inclusie ondertekend. Hiermee spreken de directieleden hun engagement uit om te bouwen aan een inclusieve organisatiecultuur waar alle medewerkers geaccepteerd, gewaardeerd en betrokken worden ongeacht hun verschillen en waar er geen plaats is voor discriminatie. U vindt de volledige tekst hier.

In mei ondertekende onze voorzitster ook al het Diversity & Inclusion Charter 2022 van het Federaal Netwerk Diversiteit om te onderstrepen dat de FOD Mobiliteit en Vervoer de waarden diversiteit en inclusie uitdraagt en een inclusief beleid wil voeren.

En het blijft natuurlijk niet bij woorden. Zo organiseerde de FOD recent een webinar over inclusie en kunnen de medewerkers van tijdens een inleefworkshop zelf ervaren hoe het is om dagelijkse activiteiten te ondernemen met een handicap, een project dat in de running is voor de Inclusion Award 2022!