Luchtvaart

Belgische toezichthouder certificeert skeyes als verlener van diensten voor vluchtprocedureontwerp

Als gevolg van de toepassing vanaf 27 januari 2022 van een recente Europese Verordening (voetnoot: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2020/469 van de Commissie tot wijziging van met name Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/373 van de Commissie), was het noodzakelijk om skeyes te certificeren als verlener van Flight Procedure Design-diensten zodat skeyes deze diensten kan blijven leveren.   Een verlener van diensten voor Flight Procedure Design (vluchtprocedureontwerp) voert het ontwerp, de documentatie en de validatie uit van vluchtprocedure(s), die nadien onderworpen zijn aan goedkeuring door de bevoegde autoriteit voordat zij worden ingezet en gebruikt. 

Na het succesvolle resultaat van een certificeringsaudit, uitgevoerd eind 2021, heeft de BSA-ANS deze certificering bevestigd. Met ingang van 27 januari 2022 zijn de diensten vermeld op het skeyes ATM/ANS Service Provider Certificaat bijgevolg uitgebreid met Flight Procedure Design-diensten. 

Over de BSA-ANS: 

De Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services (BSA – ANS) fungeert als nationale toezichthoudende overheid voor de luchtnavigatiedienstverleners die actief zijn in het Belgische luchtruim. Deze dienst van het Directoraat-generaal Luchtvaart (FOD Mobiliteit en Vervoer) is belast met:  

  • De certificatie van de luchtnavigatiedienstverleners in het Belgische luchtruim, na te hebben vastgesteld dat zij voldoen aan de bepalingen van de Europese verordeningen. 

  • Het organiseren van veiligheidsaudits en het uitoefenen van toezicht om te waarborgen dat de luchtvaartnavigatiediensten hun activiteiten op een veilige, doeltreffende en performante manier kunnen uitvoeren.  

  • De controle van de naleving van de interoperabiliteitsregels. 

  • Bijdragen tot de verwezenlijking van het “Gemeenschappelijk Europees Luchtruim” (Single European Sky).