Scheepvaart

Belgisch-Namibische delegatie stelt groen waterstofproject voor op MEPC79

collage internationale conferentie

De Belgische en de Namibische delegatie bundelden hun krachten op MEPC79, een internationale conferentie waar de klimaatdoelstellingen voor de scheepvaart besproken worden. Hun doel? Andere landen overtuigen samen de scheepvaart te verduurzamen. Hun presentatie op 15 december trok vele geïnteresseerden. “Klimaatverandering is een wereldverhaal. De scheepvaart, een bijzonder internationale sector, kan zijn impact enkel beperken door internationaal gedragen maatregelen te nemen. België heeft heel wat knowhow in huis. Op MEPC79 wilden we aan andere landen tonen dat er oplossingen mogelijk zijn waar iedereen beter van wordt.”, aldus Els, verantwoordelijke veiligheids- en milieubeleid van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Scheepvaart nog te vervuilend

De scheepvaart stootte in 2018 meer dan een miljard ton CO2 uit. De IMO (International Maritime Organisation) verwacht dat die uitstoot de komende jaren nog zal verveelvoudigen door de groeiende maritieme wereldhandel, als de sector geen actie onderneemt. In tijden van klimaatverandering en -crisissen is het daarom van cruciaal belang de komende jaren de scheepvaart te verduurzamen.

België als voortrekker van duurzame scheepvaart

België wil hierin een voortrekkersrol spelen. De Belgische scheepvaartsector lanceerde al verschillende innovatieve projecten om zo de uitstoot te doen dalen. De scheepvaartsector is echter een zeer internationale sector. Om voldoende effect te hebben, moeten klimaatmaatregelen dan ook op internationaal niveau genomen worden. Om andere landen te overtuigen mee de scheepvaart te verduurzamen, trok een delegatie van DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer naar MEPC79.

Groene waterstofproductie: een Belgisch-Namibisch project

Tijdens MEPC79 organiseerden de Belgische en de Namibische delegaties samen een evenement om een gezamenlijk project voor te stellen. Beide landen werken namelijk nauw samen om groene waterstof te produceren in Namibië. Dankzij de Belgische knowhow van de rederij CMB in combinatie met de lokale Namibische kennis worden beide landen hier beter van. Dit project toont aan dat de omslag naar alternatieve brandstoffen niet enkel weggelegd is voor Westerse landen, maar kansen biedt aan landen overal ter wereld.

MEPC: klimaatconferentie voor scheepvaart

MEPC staat voor Maritime Evironment Protection Committee en wordt elk half jaar door de IMO georganiseerd. Tijdens deze conferentie bespreken landen van over de hele wereld de klimaatmaatregelen die genomen moeten worden binnen de scheepvaart. De 79ste editie vond plaats van 12 tot 16 december in Londen. Tijdens MEPC79 werden belangrijke onderhandelingen gevoerd voor de broeikasgasstrategie die in juni 2023 tijdens MEPC80 goedgekeurd moet worden. Eerder werd al beslist de uitstoot tegen 2050 te halveren in vergelijking met 2018. België pleit ervoor deze doelstelling nog scherper te stellen en tegen 2050 de uitstoot van de scheepvaart volledig uit te faseren.