Weg

Alcoholtests: geen 15 minuten wachttijd meer !

Met het eerste “Federaal plan verkeersveiligheid” engageert België zich om het aantal doden en zwaargewonden op de weg tegen 2050 tot nul te herleiden. Daarvoor zullen verschillende maatregelen genomen worden, met extra aandacht voor acties die zich richten op de belangrijkste gevaren op de weg: afleiding achter het stuur, overdreven snelheid, enzovoort. Ook rijden onder invloed is nog steeds de oorzaak van veel tragedies in ons land. 

De cijfers spreken voor zich: in België gebeuren er elke dag 12 ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed betrokken is. Dat is één ongeval elke twee uur! 

Om de strijd tegen dronken bestuurders aan te gaan, paste de FOD Mobiliteit en Vervoer de procedure voor blaastesten* aan om ze efficiënter te maken. Twee nieuwe regels zullen van kracht worden. Deze wijziging laat toe om het aantal controles op dezelfde tijdspanne te verhogen.   
 

Onmiddellijke controles 

Vanaf 1 mei is het niet meer mogelijk om een wachttijd van 15 minuten te vragen voor een ademtest. Dat maakt het mogelijk om altijd onmiddellijk een controle uit te voeren. 

De wachttijd van 15 minuten was voorzien om het effect van “mondalcohol” te neutraliseren, wat het resultaat kon beïnvloeden. De nieuwste toestellen detecteren en neutraliseren mondalcohol automatisch en dat 100% betrouwbaar. Een wachttijd is dus overbodig geworden! 
 

Aangepaste drempel voor het volume uitgeademde lucht zorgt voor tijdswinst 

Vanaf 1 juli 2024 wordt het minimumvolume uitgeademde lucht verlaagd van 1,9l naar 1,2l. Ook deze aanpassing is het resultaat van de technische vooruitgang van de huidige blaastoestellen, die vanaf 1,2 l uitgeademde lucht valabele resultaten geven. 

Deze aanpassing zal voor tijdswinst zorgen bij de politiediensten: Voor sommige mensen die moeite hebben met ademhalen, was het moeilijk om die drempel van 1,9l te halen. Dan moest een arts gebeld worden om op de plaats van controle een bloedstaal te nemen. Door de drempel te verlagen en aan te passen aan de technische mogelijkheden van de nieuwe meettoestellen, zou minder vaak op een arts beroep gedaan moeten worden. De politie zal daardoor meer controles kunnen doen op dezelfde tijd. 
 

*Publicatie van het KB van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtoestellen en de ademanalysetoestellen.