Duurzame mobiliteit

34.000 bedrijfswagens meer op onze wegen in 2023

In 2022 telde het voertuigenpark 561.000 bedrijfswagens. Een jaar later bereikt dit aantal 595.000, wat een toename met 6% inhoudt. Wanneer men deze 34.000 bijkomende bedrijfswagens naast elkaar zou plaatsen, dan zouden ze samen een oppervlakte van 38 voetbalvelden bedekken. Sedert 2007 houdt dit een gemiddelde jaarlijkse toename met 5% in.

Deze stijgende trend is al meer dan 15 jaar zichtbaar. Terwijl het aantal werknemers tussen 2007 en 2023 met 16% steeg, nam het aantal salariswagens met maar liefst 118% toe. Het aandeel werknemers met een salariswagen is verdubbeld en ging van 7,4% in 2007 naar 14% in 2023.

Bedrijfswagen

In deze statistieken wordt enkel rekening gehouden met bedrijfswagens die aan werknemers ter beschikking worden gesteld en voor privédoeleinden mogen worden gebruikt. Er wordt hierin geen rekening gehouden met bedrijfswagens van bedrijfsleiders, noch met dienstwagens die uitsluitend voor professionele doeleinden worden gebruikt.

Het volledige verslag staat op onze website.