Verslagen van enquêtes woon-werkverkeer

Inleiding

De enquêtes over het woon-werkverkeer zijn federale enquêtes die door de FOD Mobiliteit en Vervoer worden georganiseerd en die om de drie jaar plaatsvinden. Als gevolg van de covid-19-gezondheidscrisis werd de enquête van 2020 met een jaar uitgesteld.

 

Zij hebben betrekking op de woon-werkverplaatsingen van alle werknemers die in dienst zijn van een onderneming (publiek of privaat) of een overheidsdienst in België die gemiddeld meer dan 100 personen in dienst heeft.

 

Momenteel loopt een nieuwe enquête van 30 juni 2021 tot 31 januari 2022. Meer informatie vindt u op de pagina Enquête 2021.

 

Het verslag 2017

De laatste enquête dateert van 2017. Het verslag van deze enquête is in maart 2019 online gepubliceerd.

 

Welke gegevens werden er verzameld?

De gegevens werden verzameld tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018. In totaal hebben 3.951 werkgevers aan de enquête deelgenomen en informatie verzameld over de mobiliteit van meer dan 1,5 miljoen werknemers in 11.536 vestigingseenheden.

 

Wat zijn de belangrijkste conclusies van het verslag?

Een groeiend aantal werkgevers zet stappen in de richting van meer duurzame mobiliteit, met de steun van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Uit het verslag blijkt ook dat de genomen maatregelen werken en dat de resultaten ervan zichtbaar zijn.

 

In het verslag van de enquête 2017 worden zeven belangrijke trends belicht:

  • Het autoverkeer stabiliseert, hoewel het nog steeds de meerderheid vormt (65%).
  • Steeds meer werknemers nemen de fiets.
  • Het aandeel van de vervoerswijzen verschilt naargelang het gewest: terwijl in Vlaanderen het gebruik van de fiets toeneemt (17%), wordt in Brussel voor de meeste verplaatsingen het openbaar vervoer gebruikt (53%) en blijft de auto het meest gebruikte vervoersmiddel in Wallonië (83%).
  • De mobiliteitsgewoonten zijn minder verdeeld naar geslacht (mannen en vrouwen) dan in vorige enquêtes.
  • Telewerk zit in de lift (39% meer dan in 2014).
  • Een groeiend aantal werkgevers zet stappen in de richting van meer duurzame mobiliteit.
  • De door de werkgevers vermelde mobiliteitsproblemen variëren naargelang de locatie van de vestigingseenheden.

 

Er is ook een video beschikbaar met de belangrijkste conclusies van het verslag 2017-2019.

 

 

Publicaties

Deze tabel geeft een overzicht van alle enquêtes woon-werkverkeer die de FOD Mobiliteit en Vervoer sinds het begin van de enquêtes in 2005 heeft georganiseerd.

Verslag van de enquête 2017-2019

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2017 tot 31 januari 2018. De werkgevers hebben de enquête online, via een applicatie, ingevuld. In totaal namen niet minder dan 3.951 werkgevers deel, die informatie verzamelden over de mobiliteit van 1.533.428 werknemers (meer dan 1,5 miljoen mensen) verspreid over 11.536 vestigingseenheden.

Verslag van de enquête 2014-2016

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2014 tot 31 januari 2015. De werkgevers hebben de enquête online, via een applicatie, ingevuld (op enkele uitzonderingen na). In totaal namen niet minder dan 3.947 verschillende werkgevers deel, die informatie verzamelden over de mobiliteit van 1.530.271 werknemers (meer dan 1,5 miljoen mensen) verspreid over 10.734 vestigingseenheden.

Verslag van de enquête 2011-2013

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2011 tot 31 januari 2012. De werkgevers hebben de enquête online, via een applicatie, ingevuld (op enkele uitzonderingen na). In totaal verzamelden de werkgevers informatie over de mobiliteit van 1.491.968 werknemers (bijna 1,5 miljoen mensen) verspreid over 10.071 vestigingseenheden.

Verslag van de enquête 2008-2010

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2008 tot 31 januari 2009. De werkgevers hebben de enquête online ingevuld (op enkele uitzonderingen na). In totaal namen niet minder dan 3.816 werkgevers deel, die informatie verzamelden over de mobiliteit van 1.438.227 werknemers (bijna 1,5 miljoen mensen) verspreid over 9.712 vestigingseenheden.

Verslag van de enquête 2005-2007

De gegevens werden verzameld van 30 juni 2005 tot 31 januari 2007. De werkgevers hebben de enquête online ingevuld (op enkele uitzonderingen na). In totaal verzamelden de werkgevers informatie over de mobiliteit van 1.359.908 werknemers (meer dan een miljoen mensen) verspreid over 8.745 vestigingseenheden.

 

Indien u meer informatie wenst over de gegevens die voor elke enquête werden gebruikt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Directie Mobiliteit - Dienst Studies en Enquêtes

E-mail: enquetewwv@mobilit.fgov.be