Enquête 2021

De 6de editie van de enquête over het woon-werkverkeer loopt van 30 juni 2021 tot uiterlijk 28 februari 2022 (verlengde tijdslimiet)

 

 

Moet u deelnemen aan de enquête?  

Alle werkgevers uit de private of publieke sector die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen, moeten de enquête invullen. De werkgevers moeten voor elk van hun vestigingen die ten minste 30 werknemers tellen, een formulier invullen. 

 

Hoe moet de enquête worden ingevuld?  

Als werkgever heeft u sinds juni verscheidene e-mails en brieven ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om aan de enquête deel te nemen. 

Het formulier moet online worden ingevuld via een applicatie die de FOD Mobiliteit en Vervoer ter beschikking stelt. Inloggen op de applicatie gebeurt via het eGov-rollenbeheersysteem, via de elektronische identiteitskaart, en niet via een wachtwoord. Meer informatie over de werking van de applicatie vindt u in het filmpje onderaan deze pagina. 
U kunt het enquêteformulier 2021 enkel ter inzage terugvinden.  

 

Het door de werkgever in te vullen formulier komt grotendeels overeen met het formulier van 2017 en houdt rekening met de huidige gezondheidssituatie. Opgelet, naast de werknemers die zich regelmatig naar de vestigingseenheid begeven, worden dit jaar ook degenen die ten gevolge van de gezondheidscrisis van thuis uit werken in de enquête opgenomen. 

 

De applicatie biedt werkgevers die hun werknemers wensen te bevragen, ook de mogelijkheid om het formulier makkelijker in te vullen. Het is aangeraden om deze bevraging uit te voeren op een later tijdstip in het jaar (vanaf september) wanneer de gezondheidscrisis de cijfers minder vertekent. 

 

Voor antwoorden op de meest courante vragen omtrent het invullen van de enquête kan u terecht onder de pagina veelgestelde vragen, FAQ

 

Welke stappen moeten de ondernemingen volgen? 

U heeft tot uiterlijk 28 februari 2022 (verlengde tijdslimiet) de tijd om de volledig ingevulde enquête op te sturen. De te volgen stappen zijn:  

  • Verzamel de nodige gegevens en vul het formulier online in. 
  • Ten minste twee maanden voor de uiterste datum legt u het ingevulde formulier voor aan de vertegenwoordigers van de werknemers. Dit kan de ondernemingsraad, het overlegcomité of, bij gebrek daaraan, de vakbondsafvaardiging zijn. 
  • Vraag om input van de vertegenwoordigers van de werknemers. 
  • Bevestig de verzending van het formulier. 

 

Hoe werkt de applicatie? 

Wenst u meer informatie over de werking van de applicatie die voor deze enquête wordt gebruikt? Kijk dan zeker naar het onderstaande filmpje (vanaf 43:00). 

 

Contact 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer via mail op enquetewwv@mobilit.fgov.be (het callcenter Eranova is na 04/03/2022 niet langer bereikbaar voor vragen i.v.m. de enquête woon-werkverkeer.)