Moeten scholen de enquête invullen?

Alle private en openbare organisaties die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben, moeten de enquête invullen. Wat dient er te gebeuren met scholen? 

De enquête moet worden ingevuld wanneer:

  • de inrichtende macht en de scholen die daarvan deel uitmaken meer dan 100 werknemers in dienst hebben (regel van 100)
  • en als de school meer dan 30 werknemers telt (regel van 30).

 

Hoe bepaalt men het aantal werknemers van de inrichtende macht (regel van 100)?

  • Officieel onderwijs:

a.       Gemeenteschool: inrichtende macht = de gemeente.

b.       Provinciaal onderwijs: inrichtende macht = de provincie.

c.       Vlaamse Gemeenschap: inrichtende macht = de Gemeenschap.

  • Vrij onderwijs: de inrichtende macht is vaak een vzw.

 

Stellen de inrichtende macht en de daarvan afhangende scholen in totaal meer dan 100 personen tewerk? Bereken dan het aantal werknemers per school. Indien dit niet het geval is, dient er geen enquête ingevuld te worden.

 

Hoe bepaalt men het aantal werknemers van de school (regel van 30)?

Maak de som van het aantal:

 

  • leerkrachten,
  • administratieve personeelsleden,
  • EN arbeiders.

 

Tel voor de personeelsleden die van de ene vestiging naar de andere gaan, het aantal werknemers die ten minste de helft van hun werkdagen in de school beginnen en beëindigen.

 

Als dit gebeurd is, dient er een enquête ingevuld te worden voor alle scholen met ten minste 30 werknemers. Men kan dit doen via de inrichtende macht of via de school zelf.

 

Hoe kan men de ingevulde vragenlijst versturen?

Voer de resultaten via de internettoepassing in. Om hier toegang toe te krijgen, heeft men zijn identiteitskaart nodig en moet men een gebruiker zijn die door het systeem van toegang tot het e-government, www.csam.be, is erkend.

 

Deze toegangen kunnen door de inrichtende macht worden gegeven. Via deze weg kan deze het invullen van de enquête delegeren naar de scholen. Via deze kunnen de scholen de enquête invullen. Indien dit onmogelijk blijkt, kan men ook een paswoord bekomen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (enquetewwv@mobilit.fgov.be).

 

Men mag de vragenlijst niet in papieren versie terugsturen.

 

Vermeld op de ingevulde vragenlijst het nummer van het paritair comité of van het overlegcomité:

 

Officieel onderwijs:

  • gemeenteschool - C21
  • provinciaal onderwijs - C21
  • Vlaamse gemeenschap – B10

Vrij onderwijs: C21 (bedienden: 225 – arbeiders: 152)

 

Zijn er nog vragen?

Voor meer informatie kan men zich wenden tot deze webpagina : https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer/editie_2017/scholen

Men kan er ook de FAQ downloaden.