Gender en mobiliteit: statistieken volgens geslacht

Talrijke studies tonen aan dat er tussen mannen en vrouwen significante verschillen bestaan wat betreft mobiliteit. We stellen bijvoorbeeld vast dat vrouwen zich, om organisatorische redenen op maatschappelijk en familiaal vlak, anders verplaatsen dan mannen. Een tendens die reeds bij de vorige editie van onze enquête 2014-2016 werd opgemerkt.

 

Waarom de statistieken naar geslacht opsplitsen?

Opgesplitste statistieken zijn onmisbaar om gendergedrag op het vlak van mobiliteit te kennen en te analyseren. Waardevolle elementen om ook in uw organisatie het mobiliteitsbeleid te bepalen of aan te passen.

De vraag naar opsplitsing volgens geslacht is sedert de editie van 2014 facultatief en zal dat in 2017 ook blijven. Voor de volgende editie van 2020 blijft de vraag evenwel open bij de sociale gesprekspartners.

 

Ter herinnering, de wet verplicht alle federale organisaties statistieken en indicatoren volgens geslacht op te stellen zodat er met de dimensie gender zeker rekening wordt gehouden bij het opmaken van nieuwe beleidsmaatregelen. (wet van 12 januari 2007).

 

Nog vragen?

- Raadpleeg de FAQ

- OF neem een kijkje op Gender mainstreaming, de geïntegreerde aanpak van de genderdimensie

 

Vindt u er het antwoord waar u naar op zoek bent niet terug? Stuur uw vraag dan naar enquetewwv@mobilit.fgov.be.