Federale enquête woon-werkverkeer

 

Om de 3 jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een enquête bij ondernemingen en overheidsinstellingen in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Ze worden hierbij bevraagd over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

 

Deze enquête heeft twee doelstellingen:

 

  • Door van woon-werkverkeer een gespreksthema te maken binnen de ondernemingen en openbare instellingen, worden werkgevers aangezet tot maatregelen die een meer duurzame en efficiënte mobiliteit mogelijk maken.
     
  • Op deze manier worden gegevens verzameld over het woon-werkverkeer in België en over het mobiliteitsbeleid van ondernemingen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt door tal van mobiliteitsactoren zoals overheden, consultants, universiteiten….

 

Op 1 juli 2017 start een nieuwe editie. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina ‘Editie 2017’.

 

Waarom deze enquête?

Via sociaal overleg laat de enquête binnen de onderneming of openbare instelling toe actie te ondernemen om de bereikbaarheid van de vestiging voor de werknemers en bezoekers te verbeteren en een duurzamere mobiliteit aan te moedigen.

 

Ruimer bekeken brengt deze federale enquête op regelmatige basis de meest volledige diagnostiek inzake de mobiliteit van de werknemers in België. Ze wordt samen met de betrokken partners voortdurend verbeterd. Hierdoor vormt zij een waardevol instrument voor de politieke besluitvormers, de werkgevers, de vakbonden, de onderzoekers, de deskundigen en de bewegingen die geïnteresseerd zijn in de mobiliteitsproblematiek.

 

 

Contactinformatie

Voor vragen i.v.m. de diagnostiek 2017 vindt u meer info op de pagina Editie 2017

Voor algemene vragen i.v.m. de diagnostiek woon-werkverkeer kan u contact opnemen met:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Mobiliteit
E-mail: enquetewwv@mobilit.fgov.be