Federale enquête woon-werkverkeer

 

 

Wat houdt deze enquête in?

De enquête over het woon-werkverkeer is een federale enquête die door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt georganiseerd en die om de drie jaar plaatsvindt. Zij heeft betrekking op alle ondernemingen en overheidsdiensten in België die gemiddeld meer dan 100 mensen in dienst hebben en betreft de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

 

Wat zijn de doelstellingen van deze enquête?

De enquête woon-werkverkeer heeft twee hoofddoelstellingen:

  1. gegevens over het woon-werkverkeer en het mobiliteitsbeleid van ondernemingen in België verzamelen, zodat deze gegevens door de mobiliteitsactoren kunnen worden gebruikt;
  2. het woon-werkverkeer als discussiepunt belichten om ondernemingen aan te moedigen maatregelen te nemen voor een duurzamere en efficiëntere mobiliteit.

 

Waartoe dienen de resultaten van de enquête?

De resultaten van deze federale enquêtes worden op twee verschillende vlakken gebruikt:

  • Op het vlak van de ondernemingen om acties te initiëren om de toegankelijkheid van hun vestigingen te verbeteren en een duurzamere mobiliteit aan te moedigen.
  • Op een globaler vlak om een zo volledig mogelijke diagnose te stellen van de mobiliteit van werknemers in België en om een instrument te creëren voor de maatschappelijke mobiliteitsactoren (zoals beleidsmakers, vakbonden, experten, enz.).

 

Welke rol heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer?

De FOD Mobiliteit en Vervoer organiseert de enquêtes over het woon-werkverkeer. De dienst Studies en Enquêtes van de directie Mobiliteit stelt de betrokken ondernemingen per e-mail en per post in kennis van de lancering van de enquête en verstrekt hun de applicatie waarop zij de enquête moeten invullen.

 

De nieuwe enquête 2021

De nieuwe enquête woon-werkverkeer zal van 30 juni 2021 tot 28 februari 2022 (uitgestelde datum) worden uitgevoerd. De start van deze federale enquête was oorspronkelijk gepland voor 2020, maar is uitgesteld door de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus. 

 

Meer informatie over de enquête van 2021 is te vinden:

  • op de pagina Enquête 2021;
  • met de FOD Mobiliteit en Vervoer via mail op enquetewwv@mobilit.fgov.be (het callcenter Eranova is na 04/03/2022 niet langer bereikbaar voor vragen i.v.m. de enquête woon-werkverkeer).

 

De verschillende enquêtes over het woon-werkverkeer 

U vindt de verslagen van de vorige enquêtes over het woon-werkverkeer op de pagina Verslagen enquêtes woon-werkverkeer.

 

Goede praktijken

Verslag op maat

Elke werkgever die de enquêtes over het woon-werkverkeer heeft ingevuld, heeft toegang tot zijn verslag op maat. Dit laatste is beschikbaar voor elk van de vestigingseenheden die de werkgever in de applicatie heeft vermeld.

De verslagen bevatten de cijfers van de vestigingseenheid sinds 2005. Zij geven ook voorbeelden van maatregelen voor duurzame mobiliteit die kunnen worden toegepast afhankelijk van de vestiging en haar resultaten.

 

Gids voor goede praktijken

Werkgevers in ondernemingen kunnen ook gidsen voor goede praktijken raadplegen met voorbeelden van maatregelen voor duurzamere mobiliteit. Deze goede praktijken zijn afkomstig van ondernemingen in België en het buitenland.