Milieuvriendelijke auto

Rol van de federale staat en de gewesten

Autofiscaliteit in België

In België is de autofiscaliteit gedeeltelijk geregionaliseerd.

De Federale Overheidsdienst Financiën is bevoegd voor:

De gewesten zijn bevoegd voor:

 

Milieuvriendelijke wagens

De website energievreters.be van de FOD Volksgezondheid geeft u tips voor een milieuvriendelijker gebruik van uw voertuig en een aankoopgids van de voertuigen in functie van de CO2-uitstoot.

De website ecoscore.be laat toe de milieuscore van uw wagen te berekenen.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be