Fiets

In het kader van de bevordering van een duurzame mobiliteit legt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ook de klemtoon op het belang van de fietsers. Dit omvat de coördinatie, informatie en sensibilisering op federaal politiek vlak m.b.t. verplaatsingen per fiets.

Men schenkt bijzondere aandacht aan informatie en sensibilisering over de pluspunten van de fiets als actieve modus.

 

Fiscale voordelen en fiets in het kader van de woon-werkverplaatsingen

Het gebruik van de fiets in het kader van de woon-werkverplaatsingen biedt meerdere voordelen.

In dit deel over de fiscaliteit verstaat men onder « fiets » citybikes, mountainbikes, hybride fietsen of koersfietsen, zowel zonder elektrische hulpmotor, als met elektrische hulpmotor tot 25 km/u als met elektrische hulpmotor tot 45 km/u (speed pedelec).

Tussenkomst van uw werkgever

  • Fietsvergoeding

De fietsvergoeding is een kilometervergoeding toegekend door uw werkgever voor uw verplaatsingen tussen uw woonplaats en uw werkplek. De fietsvergoeding is een gunst van uw werkgever maar kan verplicht worden door een sectorale cao. De fietsvergoeding is fiscaal aftrekbaar tot maximaal 24 cent per kilometer (geïndexeerd). Het totale aantal afgelegde kilometers per fiets in het kader van de woon-werkverplaatsingen en het totale bedrag van de vergoeding moeten vermeld worden in vak 27a van fiche 281.10 (werknemers) of in vak 21 van fiche 281.20 (bedrijfsleiders). Het niet-vrijgestelde gedeelte van deze vergoeding moet op zijn beurt vermeld worden in vak 9a van de fiches 281.10 en 281.20. Voor meer informatie over de fietsvergoeding, zie de FOD Financiën.

  • Forfaitaire vergoeding

In bepaalde gevallen kan de werkgever een forfaitaire vergoeding geven, die aftrekbaar is tot 410 EUR per jaar. Men kan er ook gebruik van maken om de huurkosten van deelfietsen te betalen, zolang deze gebruikt worden voor het woon-werkverkeer (hetzij enkel voor dit gebruik, hetzij voor gemengd woon-werk- en privégebruik).

  • Bedrijfsfiets

De gemaakte kosten voor de aankoop, het onderhoud en de reparatie van bedrijfsfietsen, ter beschikking gesteld van het personeel, zijn 100% aftrekbaar. Sinds 2017 is het privégebruik van bedrijfsfietsen niet langer onderhevig aan sociale bijdragen. De aftrekbare kosten omvatten de kosten van aankoop, reparatie en onderhoud. De volgende accessoires zijn aftrekbaar:  fietspomp, fietsbel, verlichting, reflectoren, reparatieset, fietstas, helm, fluohesje maar geen fietskledij. De aftrekbare kosten omvatten ook de bouw- of verbouwkosten van ruimtes voor douches, kleedkamers en fietsenstallingen. Voor meer informatie, zie bike form. Men dient op te merken dat het mogelijk is om de fietsvergoeding en de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets te cumuleren.

 

Aftrekbaarheid van werkelijke kosten

Indien u de fiets gebruikt voor uw woon-werkverplaatsingen, kan u uw werkelijke kosten aftrekken. Er zijn twee mogelijkheden.

  • U kiest voor forfaitaire werkelijke kosten van 24 cent per kilometer. In dit geval moet u het gebruik van een fiets kunnen bewijzen.
  • U kiest voor werkelijke kosten op basis van werkelijk gemaakte kosten. In dit geval moet u niet alleen aan kunnen tonen dat u werkelijk gebruik maakt van een fiets, maar moet u ook bewijzen kunnen leveren van de kosten, die u hebt gemaakt.

Voor meer informatie, zie FOD Financiën.

 

Aankooppremie (elektrische) fiets

Aankooppremies zijn een regionale of lokale bevoegdheid. De voordelen en voorwaarden variëren van de ene tot de andere instelling. Voor meer informatie, raadpleeg de website van uw gewest, provincie of gemeente (niet-limitatieve lijst):

 

Intermodaliteit

In het algemeen worden vouwfietsen gratis toegelaten op alle openbaar vervoer: trein, bus, metro, tram,...

Indien het niet om een vouwfiets gaat, hangt het af van de operator:

 

Fietsstatistieken

In België wordt het aantal per fiets afgelegde trajecten geschat op gemiddeld meer dan een miljoen per dag. De statistieken over de per fiets afgelegde trajecten, zowel voor de algemene mobiliteit als voor het woon-werkverkeer, kunnen geraadpleegd worden op onze website.

Resultaten van de enquête m.b.t. micromobiliteit 2019

  • Volledige resultaten vraag per vraag
  • Modale vergelijking tussen de verschillende fietstypes
  • Vragenlijst micromobiliteit

 

Fietsverenigingen

(niet-limitatieve lijst)

Fietsersbond

Gracq

Provelo

ECF

 

Contact

Voor specifieke vragen, raadpleeg onze fietsambtenaren:

Voor vragen m.b.t. de fiscaliteit, statistieken

DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid 
E-mail: dirmobsec@mobilit.fgov.be
 

Voor vragen m.b.t. de wegcode, veiligheid

DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid 
E-mail: info@mobilit.fgov.be
 

Voor vragen m.b.t. het gewestelijke beleid, neem contact op met de fietsambtenaren in de gewesten:

Brussel: FDepoortere@gob.irisnet.be;

Vlaanderen: jan.pelckmans@mow.vlaanderen.be

Wallonië: eric.falier@spw.wallonie.be;