Fiets

In het kader van de bevordering van een duurzame mobiliteit legt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ook de klemtoon op het belang van de fietsers. Dit omvat de coördinatie, informatie en sensibilisering op federaal politiek vlak m.b.t. verplaatsingen per fiets.

Men schenkt bijzondere aandacht aan informatie en sensibilisering over de pluspunten van de fiets als actieve modus voor korte afstanden.

 

Fiscale voordelen en fiets

Het gebruik van de fiets in het kader van de woon-werkverplaatsingen biedt meerdere voordelen.

  • Voor de werknemer: fiscale aftrekbaarheid van 24 cent per kilometer voor de fietsvergoeding (zowel bij wettelijk forfait als bij aangifte van de werkelijke kosten door de werknemer). Deze fiscale aftrekbaarheid is ook geldig voor fietsen met elektrische hulpmotor (max 25 km/u en 250W), gemotoriseerde fietsen (max 25 km/u en 1000W) en voor speed pedelecs (max 45km/u en 4000W). Voor meer informatie over de fietsvergoeding, zie FOD Financiën
  • Voor de werkgever: de kosten ter aanmoediging van het fietsgebruik (met inbegrip van fietsen met elektrische hulpmotor en speed pedelecs) bij de personeelsleden in het woon-werkverkeer, zijn tot 100% aftrekbaar (sinds 1 januari 2020).

Men dient op te merken dat het mogelijk is om de fietsvergoeding en de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets te cumuleren.

 

Aankooppremie (elektrische) fiets

Aankooppremies zijn een regionale of lokale bevoegdheid. De voordelen en voorwaarden variëren van de ene tot de andere instelling. Voor meer informatie, raadpleeg de website van uw gewest, provincie of gemeente (niet-limitatieve lijst):

 

Intermodaliteit

In het algemeen worden vouwfietsen gratis toegelaten op alle openbaar vervoer: trein, bus, metro, tram,...

Indien het niet om een vouwfiets gaat, hangt het af van de operator:

 

Fietsstatistieken

In België wordt het aantal per fiets afgelegde trajecten geschat op gemiddeld meer dan een miljoen per dag. De statistieken over de per fiets afgelegde trajecten, zowel voor de algemene mobiliteit als voor het woon-werkverkeer, kunnen geraadpleegd worden op onze website.

 

Contact

Voor specifieke vragen, raadpleeg onze fietsambtenaren:

Voor vragen m.b.t. de fiscaliteit, statistieken

DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid 
Laurent Demilie 
E-mail: laurent.demilie@mobilit.fgov.be
Tel.: 02 277 38 94

 

Voor vragen m.b.t. de wegcode, veiligheid

DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid 
Karel Hofman 
E-mail: Karel.hofman@mobilit.fgov.be
Tel.: 02 277 38 39

 

Voor vragen m.b.t. het gewestelijke beleid, neem contact op met de fietsambtenaren in de gewesten:

Brussel: FDepoortere@gob.irisnet.be;

Vlaanderen: jan.pelckmans@mow.vlaanderen.be

Wallonië: eric.falier@spw.wallonie.be;