Kerncijfers van de mobiliteit

Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste indicatoren op het vlak van mobiliteit en vervoer. Naast cijfergegevens van de FOD Mobiliteit en Vervoer werden ook andere bronnen geraadpleegd, zoals Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium en anderen.

 

 Download (PDF, 1.23 MB) Kerncijfers van de Mobiliteit 2018

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tél: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: stat.mob@mobilit.fgov.be