Kerncijfers van de mobiliteit

Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste indicatoren op het vlak van mobiliteit en vervoer. Naast cijfergegevens van de FOD Mobiliteit en Vervoer werden ook andere bronnen geraadpleegd, zoals Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium en anderen.

 

Download Kerncijfers van de Mobiliteit  - "Laatste update: November 2021"