Monitor

Verslag van december 2019:  Enquête monitor over de mobiliteit van de Belgen

 

Methodologie, vragenlijsten, gegevens, aanvullende analyses

 

 

 

MONITOR: Nationaal onderzoek inzake mobiliteit en verkeersveiligheid (2017)

 

In 2016 voert de FOD Mobiliteit en Vervoer, samen met het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (nu het Vias Institute), het onderzoek MONITOR naar mobiliteit en verkeersveiligheid in België. Een unieke samenwerking die de middelen en de expertise van twee organisaties bundelt. Met het onderzoek wordt het verplaatsingsgedrag van de bevolking in kaart gebracht. Betrouwbare en accurate gegevens vormen immers de basis van een degelijk mobiliteitsbeleid.

 

Zowel de FOD Mobiliteit en Vervoer als het Vias Institute hebben een stevige expertise in het opzetten en voeren van studies. Met dit onderzoeksproject worden de krachten gebundeld voor een grootschalige nationale online enquête waarbij voor het eerst ook de bijna-ongevallen in kaart worden gebracht.

 

Het onderzoek bestaat uit twee aparte bevragingen.

 

Voor de eerste uitgebreide enquête worden 10.000 Belgen geselecteerd die representatief zijn voor de Belgische bevolking naar leeftijd, geslacht en gewest waar ze wonen. Er worden 8.000 Belgen uitgenodigd die meerderjarig zijn. De overige 2.000 respondenten zijn minderjarig en worden bevraagd met een licht aangepaste enquête. Deze bevraging wordt opgesplitst in 2 delen. Eerst krijgen de geselecteerden een algemene vragenlijst over het mobiliteitsgedrag van de betrokkene en het bezit van voertuigen en abonnementen voor openbaar vervoer in het gezin. Nadien volgt een extra dagboek-vragenlijst waarin de geselecteerde  gedetailleerd de verplaatsingen van de voorbije dag bijhoudt.

 

Aanvullend loopt ook een kortere ad-hoc enquête. Gedurende een jaar worden er 3 korte vragen gesteld op 20 verschillende tijdstippen aan telkens een andere groep van 1.000 respondenten. De eerste vraag gaat over de verplaatsingen van de dag voordien, de tweede vraag over eventuele verkeersongevallen de afgelopen 3 maanden. De derde vraag is steeds variabel en gaat over een actueel thema inzake mobiliteit of verkeersveiligheid.

 

BELDAM

 

Het eerste deel van het MONITOR onderzoeksproject, de diepgaande enquête, heeft belangrijke kenmerken gemeen met de vroegere BELDAM-enquête (laatste editie 2010). Een belangrijke vernieuwing is dat voor het eerst de link tussen verplaatsingsgewoontes en mogelijke betrokkenheid bij incidenten en ongevallen op de weg onderzocht wordt. Het volledige onderzoek verloopt nu online, terwijl BELDAM verliep via een papieren enquête met face-to-face interviews en telefonische assistentie.

 

Rapportering

 

De studie loopt tot september 2017. De FOD Mobiliteit en Vervoer en het Vias Institute hebben de analyse van de resultaten gedaan. Het finale rapport is nu beschikbaar.