BeMob

Het "BeMob" project bestaat uit een reeks gerichte enquêtes over mobiliteit en innovaties op dit gebied. Dit project is erop gericht snel informatie te verzamelen over het gedrag van de Belgen op het gebied van verplaatsingen en de mate waarin zij aansluiting vinden bij nieuwe vervoermiddelen, alsook meningen te verzamelen over actuele mobiliteitskwesties.

 

De enquêtes worden online uitgevoerd via een onderzoeksbureau met een voldoende groot panel van respondenten en representatief voor de Belgische bevolking. De enquêtes maken het mogelijk om gegevens die niet reeds uit andere bronnen beschikbaar zijn, zoals de grootschalige enquêtes van de FOD Mobiliteit en Vervoer (zoals de MONITOR enquête of de federale enquête woon-werkverkeer) te verzamelen.

 

  Download (PDF, 7.07 MB)

 Voor-en nadelen van de gebruikelijke vervoerswijzen

  Download (PDF, 6.41 MB)

 Enquête micromobiliteit - Resultaten per vervoerswijze

  Download (PDF, 6.52 MB)

 Enquête micromobiliteit Volledige Resultaten

  Download (PDF, 1.04 MB)

 Impact van COVID-19 op de mobiliteitsgewoontes van de belgen