Enquêtes over de mobiliteit van de Belgen

Via de mobiliteitsenquêtes wil men het mobiliteitsgedrag van de Belgen analyseren.

 

Enerzijds zijn er de grootschalige enquêtes over de mobiliteit van de Belgen, die gekenmerkt worden door het gebruik van een agenda die door elke ondervraagde voor een volledige dag ingevuld wordt. Zo kan men zeer nauwkeurige informatie verzamelen over het verplaatsingsgedrag van de mensen.

De eerste editie vond plaats in 1999 (MOBEL) en de tweede in 2010 (BELDAM). De resultaten van de derde editie (MONITOR) zijn beschikbaar:  verslag 2019 (PDF, 1.56 MB).

 

Anderzijds organiseert de FOD Mobiliteit en Vervoer gericht enquêtes met steekproeven die representatief zijn voor de Belgische bevolking, en dit over verschillende mobiliteitsthema’s (BeMob).