Multimodale reisinformatie

Het Belgische Nationaal Toegangspunt (National Access Point of NAP) voor multimodale reisinformatiediensten is operationeel sinds 14 februari 2020. Op basis van een voorstel van de ITS-stuurgroep, hebben de vervoers- en mobiliteitsdepartementen van de federale overheid en de drie gewesten een structurele samenwerking met het NGI opgezet. Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) staat in voor de verdere ontwikkeling en het beheer van dit NAP.

 

België is, net zoals de andere Europese lidstaten, verplicht een nationaal toegangspunt te creëren voor de gegevens van het personenvervoer en dit voor elk van de vervoersmodi. Concreet vormt het een portaal waar data voor het personenvervoer, zowel publiek als privé, uitgewisseld kunnen worden tussen aanbieders en professionele gebruikers, zoals de ontwikkelaars van de reisplanners. Dit portaal bevat ook een communicatieplatform waar alle gebruikers ondersteuning kunnen vinden en waar contacten gelegd kunnen worden met het oog op bijkomende ontwikkelingen van het NAP. De portaalsite is te raadplegen via www.transportdata.be .

 

Naar een duurzamere mobiliteit

 

Het NAP vloeit voort uit de gedelegeerde verordening van de Europese Commissie van 31 mei 2017 met betrekking tot het aanbieden van EU-brede multimodale reisinformatiediensten (EU 2017/1926). Zo wil de Europese Unie de ontwikkeling van multimodale reisplanners, die klassieke vormen van transport zoals trein, tram en bus combineren met nieuwe vormen van personenvervoer (deelfietsen, carpooling, etc.), stimuleren. Het Belgische nationale toegangspunt centraliseert alle beschikbare datasets over het personenvervoer in België. Dit betreft zowel het geregeld vervoer (zoals trein, bus, tram) als vraagafhankelijk vervoer (zoals pendelbussen, taxi’s, deelfietsen, carpoolen) en ook persoonlijk vervoer (eigen wagen, eigen fiets, stappen, …). Dit NAP moet het voor leveranciers van reisinformatiediensten en producenten van digitale kaarten mogelijk maken om multimodale reisplanners te ontwerpen. Dat zal het deur-tot-deur reizen in de Europese Unie vergemakkelijken en daarmee ook de omschakeling naar een meer duurzame mobiliteit.

 

Meer informatie

 

Bijkomende toelichtingen vindt u onderaan bij de publicaties, met naast algemene informatie ook meer specifieke inlichtingen voor dataleveranciers en datagebruikers. Wij raden u aan de portaalsite www.transportdata.be te bezoeken om te bekijken hoe het NAP eruitziet en welke organisaties en datasets erop terug te vinden zijn. U kan er zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte wordt gehouden van de verdere ontwikkelingen.

 

Hieronder kan u de EU-regelgeving raadplegen en de presentaties bekijken van de workshop naar aanleiding van de lancering van het NAP, die plaatsvond op 14 februari 2020 bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 

MaaS – mobiliteit als een dienst

 

Een nieuwe tendens tekent zich af: het concept van mobiliteit als een dienst of MaaS (“Mobility as a Service”). Dit concept beschrijft de overgang van een mobiliteit gebaseerd op het bezit van een vervoersmiddel naar een mobiliteit gebaseerd op het gebruik en het delen van mobiliteitsdiensten en vervoersmiddelen. De gebruiker bevindt zich in het centrum van deze beweging en ontvangt voorstellen voor oplossingen die geïntegreerd zijn en op maat naargelang zijn of haar behoeften.

 

Op een webinar in mei 2021 stelde de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn onderzoeksrapport “aantrekkelijkheid van MaaS in een B2B-context” voor. Met dit onderzoek wilden we nagaan in welke mate en onder welke voorwaarden bedrijven bereid zijn om te kiezen voor een ‘MaaS B2B’-mobiliteitsdienst.

Hieronder vindt u het gepubliceerde rapport. U kan ook het webinar herbekijken.

 

Eerste resultaten van nieuw onderzoek werden voorgesteld op een congres op 7 december 2021. Een representatief aantal Belgen vulden een vragenlijst in om het huidig en potentieel gebruik van MaaS-apps te onderzoeken. Het onderzoeksrapport wordt binnenkort verwacht, maar intussen kan u hieronder al de presentatie vinden.