Multimodale reisinformatie

De Belgische stuurgroep voor intelligente vervoerssystemen (ITS) voert een actie uit voor informatiediensten voor multimodale verplaatsingen. Het doel bestaat erin om de toegang tot alle vervoersgegevens te openen en dat voor alle vervoersmodi. De ITS-stuurgroep wil daarom een nationaal toegangspunt creëren. Dit is in lijn met de gedelegeerde verordening inzake het aanbieden van multimodale reisinformatiediensten in de Europese Unie (EU 2017/1926).

 

Bedrijven zullen die gegevens dan kunnen gebruiken om informatiediensten voor het vervoer te leveren. De verwachting is dat ze multimodale reisplanners ontwerpen, die deur-tot-deur reizen in de hele Europese Unie zullen vergemakkelijken.

 

Dit nationaal toegangspunt is momenteel nog in een voorbereidende fase. De federale overheid bekijkt samen met de Gewesten welke vorm het best kan aannemen.

 

Indien u graag op de hoogte wordt gehouden van dit project, vul dan hier uw gegevens in.