Intelligente vervoersystemen

Intelligente vervoersystemen (ITS) ontstaan door het integreren van informatie- en communicatietechnologieën in het wegvervoer en haar interfaces met de andere vervoersmodi. Het doel is om vernieuwende diensten te leveren die duurzame mobiliteit mogelijk maken.

 

De mobiliteit zal in de toekomst duurzamer, meer geïntegreerd, intermodaal, multimodaal en digitaal evolueren. Dankzij ITS zal de mobiliteitservaring kwalitatief verbeteren. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën zullen de ketenmobiliteit optimaliseren. De federale overheid wil daarom al haar mogelijkheden benutten tot het welslagen van zulke innoverende oplossingen voor de congestieproblemen, voor de problematiek van de verkeersveiligheid en voor een verminderde negatieve impact van de vervoerssector op het milieu. 

 

Een Europese Richtlijn heeft dat perspectief duidelijk omschreven en er een aantal prioritaire thema’s aan gekoppeld (Richtlijn 2010/40/EU). 

 

Binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer geven vooral twee directoraten-generaal uitvoering aan het ITS-beleid. De coördinatie situeert zich binnen het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over ons werk vind je door te klikken op onderstaande thema’s:

 

Daarnaast zijn enkele onderwerpen direct verbonden aan de voertuigen over de weg en daarom behoren ze tot het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid.
 

Enerzijds bereiden we de evolutie voor waarin het voertuig de bestuurder bij steeds meer taken begeleidt. Misschien vullen op termijn onze wegen zich wel met zelfrijdende voertuigen, zonder bestuurder. Onder meer het testen van (semi-)autonome voertuigen behoort tot de bevoegdheden van dit DG.
 

Anderzijds komen specifieke ITS-oplossingen in het vizier waarvan de technologische ontwikkeling vergevorderd is of zelfs al gecommercialiseerd wordt. In het bijzonder denken we dan aan systemen voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA).

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 31 79
Mail: its@mobilit.fgov.be