Intelligente vervoersystemen

Intelligente vervoersystemen (ITS) ontstaan door het integreren van informatie- en communicatietechnologieën in het wegvervoer en haar interfaces met de andere vervoersmodi. Het doel is om vernieuwende diensten te leveren die duurzame mobiliteit mogelijk maken.

 

De mobiliteit zal in de toekomst duurzamer, meer geïntegreerd, intermodaal, multimodaal en digitaal evolueren. Dankzij ITS zal de mobiliteitservaring kwalitatief verbeteren. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën zullen de ketenmobiliteit optimaliseren. De federale overheid wil daarom al haar mogelijkheden benutten tot het welslagen van zulke innoverende oplossingen voor de congestieproblemen, voor de problematiek van de verkeersveiligheid en voor een verminderde negatieve impact van de vervoerssector op het milieu.

 

Een Europese Richtlijn heeft dat perspectief duidelijk omschreven en er een aantal prioritaire thema’s aan gekoppeld (Richtlijn 2010/40/EU).

 

Binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer geven vooral twee directoraten-generaal uitvoering aan het ITS-beleid. De coördinatie situeert zich binnen het DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. Meer informatie over ons werk vind je door te klikken op onderstaande thema’s:

 

Daarnaast zijn enkele onderwerpen direct verbonden aan de voertuigen over de weg en daarom behoren ze tot het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid.

 

Een overzicht van alle federale initiatieven op het domein van de intelligente vervoersystemen, samen met een langetermijnstrategie, willen we samenbrengen in een federaal ITS-plan. Sinds november 2019 kan u hier het ontwerp van dit plan raadplegen. Gedurende enkele maanden wordt het ter beschikking gesteld als ontwerp, om alle belangstellenden de mogelijkheid te bieden te reageren. Op basis van de opmerkingen zal de definitieve versie verschijnen in de loop van 2020. Uw commentaren zijn welkom op onderstaand e-mailadres.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 31 79
Mail: its@mobilit.fgov.be