Beveiligingsmaatregelen

Beveiligingsmaatregelen zijn de maatregelen of voorzorgen die dienen getroffen te worden om diefstal of het oneigenlijk gebruik van gevaarlijke goederen, die personen, eigendommen of het milieu in gevaar kunnen brengen, tot een minimum te herleiden. Deze maatregelen zijn terug te vinden in het RID hoofdstuk 1.10 en omvatten algemene bepalingen, bepalingen betreffende opleiding, definities van gevaarlijke goederen met hoog risico en vereisten omtrent beveiligingsplannen.

Bij de publicaties kan u daarnaast ook een informatief document vinden dat opgesteld is door de bevoegde overheid van het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn momenteel bezig deze beveiligingsmaatregelen verder uit te werken met het oog op het Belgische grondgebied.