Federaal Planbureau

De FOD Mobiliteit en Vervoer doet beroep op de expertise van het Federaal Planbureau ter ondersteuning van het federaal beleid in zake mobiliteit en vervoer, en dat al onafgebroken sedert 2002. Sinds 2009 kreeg dit samenwerkingsakkoord een structurele basis en wordt het werkprogramma jaarlijks vernieuwd.

De algemene doelstellingen van onze samenwerking zijn:

 • een geheel van vervoersindicatoren ontwikkelen en jaarlijks updaten;
 • een model creëren voor de voorspelling van de mobiliteit tot 2040, zowel voor personen als voor goederen (PLANET)
 • analyses van de impact van transportmaatregelen en directe fiscaliteit in België

 

De databank van indicatoren

Op ons verzoek ontwikkelde het Federaal Planbureau een databank met mobiliteits- en vervoersindicatoren. Die databank verstrekt gedetailleerde informatie over de toestand en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. Tevens wordt er voor bepaalde indicatoren een vergelijking gemaakt met de toestand op Europees niveau. De indicatoren zijn gegroepeerd volgens acht thema’s:

 • Macro-economische indicatoren
 • Huishoudens en vervoer
 • Vervoer en verkeer
 • Transportinfrastructuur
 • Voertuigenpark en transportmaterieel
 • Energie en vervoer
 • Uitstoot van vervoer
 • Weg- en spoorongevallen

 

Het PLANET-model

Het Federaal Planbureau ontwikkelt een model (PLANET) dat de wisselwerking tussen de economie en de transportsector beschrijft. De ontwikkeling van het model begon in 2004. Een eerste operationele versie is beschikbaar sinds 2008. Het model wordt gebruikt voor:

 • middellange en langetermijnprojecties van de vraag naar zowel personen- als goederenvervoer in België;
 • simulaties van de impact van transportbeleidsmaatregelen;
 • kosten-batenanalyses van die transportbeleidsmaatregelen.

Deze langetermijnvooruitzichten worden om de drie jaar gepubliceerd. De eerste publicatie dateert van 2009. De meest recente publicatie kan u hier terugvinden.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Mobiliteit
Tel: +32 (0) 2 277 38 79
Mail: DirMobSec@mobilit.fgov.be