Shift2Rail

Op 7 juli 2014 werd de Joint Undertaking opgericht door de Europese Commissie en 8 kernleden met als doel onderzoek en ontwikkeling voor het spoordomein binnen het Horizon 2020 programma te centraliseren binnen 1 organisatie.

 

Op 18 december laatstleden, heeft de Joint Undertaking Shift2Rail voor rekening van de Europese Commissie nieuwe oproepen tot voorstellen geopend in het raam van het H2020-programma.

 

Voor deze oproepen heeft de Europese Commissie een budget uitgetrokken van € 90 miljoen, met een totale geschatte waarde van de projecten van € 170 miljoen inclusief de bijdragen van de leden.

 

Op 20 januari 2016 wordt een infodag georganiseerd door de Joint Undertaking Shift2Rail te Brussel voor de niet JU leden en op 26 januari voor de JU leden.

 

De kandidatuurdossiers moeten uiterlijk tegen 17 maart 2016 worden ingediend.

 

Meer informatie vindt u op de website van Shift2Rail en H2020.

 

Elke vraag in verband met de Europese subsidies kunnen naar het onderstaande mailadres worden gestuurd: eufunding@mobilit.fgov.be