Projectoproepen 2019

 

Projectoproepen 2019: Apply for funding!

 

Op 8 januari 2019 heeft de Europese Commissie nieuwe projectoproepen in het kader van haar CEF-Transport-programma geopend. Voor deze projectoproepen heeft de Europese Commissie een budget van €100 miljoen voorzien dat in de vorm van subsidies zal worden toegekend aan projecten die aansluiten bij een van de volgende prioriteiten:

  • de studies of de werken voor de verbinding en de ontwikkeling van de zeehavens van het TEN-V (Comprehensive Network);
  • de studies of werken om grensoverschrijdende infrastructuren op het TEN-V te ontwikkelen (Comprehensive Network);
  • de vervanging van de remsystemen van goederenwagons door remsystemen die een lagere geluidsemissie hebben (« retrofitting »);

Om in aanmerking te komen, moeten de subsidieaanvragen gevalideerd worden door de betrokken lidstaten.

De Belgische kandidaten die hun dossier door de FOD MV willen laten valideren, worden verzocht het ten laatste tegen 27 maart 2019 bij de FOD MV in te dienen via het volgende mailadres: EUfunding@mobilit.fgov.be . De kandidatuurdossiers die door de FOD MV zijn gevalideerd, moeten in elektronische vorm tegen 24 april 2019 aan het agentschap INEA worden bezorgd.

Meer toelichting over de prioriteiten van de projectoproepen en over de selectiecriteria voor de projecten zijn beschikbaar op de website van het agentschap INEA.