Projectoproepen 2019

 

Projectoproepen 2019 MAP : Apply for funding!

 

​Op 16 oktober 2019, heeft de Europese Commissie nieuwe projectoproepen in het kader van haar CEF-Transport-programma geopend. Voor deze projectoproepen heeft de Europese Commissie een budget van €1,4 miljard voorzien dat in de vorm van subsidies zal worden toegekend aan projecten die aansluiten bij een van de volgende prioriteiten:

 

  • de infrastructuurprojecten op het kernnetwerk van het TEN-V (Core Network) ;
  • de uitrol van het ERTMS (European Rail Traffic Management Systems) op het rollend materieel (prototypes);
  • de invoering van ITS-systemen (Intelligent Transport Services) voor het wegvervoer;
  • de uitrol van het luchtverkeersbeheersysteem (Single European Sky – SESAR) ;
  • de projecten voor de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur in de knooppunten van het kernnetwerk, met inbegrip van stedelijke knooppunten (passagiersvervoer);
  • de projecten op het vlak van de maritieme snelwegen (Motorways of the Sea);

Om in aanmerking te komen, moeten de subsidieaanvragen gevalideerd worden door de betrokken lidstaten.

 

De Belgische kandidaten die hun dossier door de FOD MV willen laten valideren, worden verzocht het ten laatste tegen 29 januari 2020 bij de FOD MV in te dienen via het volgende mailadres: EUfunding@mobilit.fgov.be . De kandidatuurdossiers die door de FOD MV zijn gevalideerd, moeten in elektronische vorm tegen 26 februari 2020 aan het agentschap INEA worden bezorgd.

 

Meer toelichting over de prioriteiten van de projectoproepen en over de selectiecriteria voor de projecten zijn beschikbaar op de website van het agentschap INEA.