Europese financiering

De Europese Commissie financiert projecten voor de ontwikkeling en verbetering van de Europese vervoersinfrastructuur met zijn Connecting Europe Facitilty – Transport programma.

 

Het programma Shift2Rail van de Europese Commissie voorziet van zijn kant de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in de spoorwegsector.

 

In het kader van beide programmas, treedt de FOD Mobiliteit en Vervoer op als tussenpersoon tussen de Belgische actoren uit de transportsector en de Europese instellingen.

 

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft het doelt om de financieringsmogelijkheden, die beide programma’s aanbieden, voor de Belgische actoren te bevorderen voor de projecten binnen de doelstellingen van de Europese Commissie.

 

Meer informatie over beide financieringsprogramma’s zijn in de volgende secties van onze website beschikbaar: