Ontheffingen (Exemptions) toegestaan door het DGLV

De DGLV kan in sommige gevallen ontheffingen op België geregistreerd vliegtuigen toestaan, op basis van relevante regelgeving.

Deze ontheffingen zijn in de tabel onderstaand opgenomen. Elke eigenaar of operator van een België geregistreerd vliegtuigen die aan de voorwaarden voldoen van de ontheffing kunnen het toepassen en informeren de DGLV.

Type luchtvaartuig Onderwerp Ontheffing
Helikopter Robinson R22 en R44 Ontheffing op het artikel CAT.IDE.H.205 (b) (2) van EU 965/2012  Link (PDF, 270.55 KB)
Ballonen Opleiding voor de nationale vergunningen van bestuurder van vrije ballon  Link (PDF, 144.8 KB)