Alternative Means of Compliance

Acceptable Means of Compliance (AMC) of aanvaardbare nalevingswijzen

AMC zijn niet-bindende normen die het EASA heeft aangenomen ter illustratie van methoden om overeenstemming te bereiken met de Basisverordening en haar uitvoeringsbepalingen.

De door het EASA uitgevaardigde AMC zijn niet wetgevend van aard. Ze kunnen geen bijkomende verplichtingen creëren voor de aan de reglementering onderworpen personen, die kunnen beslissen om op andere wijzen overeenstemming te bereiken met de toepasbare vereisten. Aangezien de wetgever dergelijk materiaal echter bedoelde om rechtszekerheid te bieden en bij te dragen tot een uniforme toepassing, verleent hij de door het EASA aangenomen AMC het vermoeden van overeenstemming met de regels, zodat de bevoegde autoriteiten verplicht zijn om de aan de reglementering onderworpen personen, die een AMC van het EASA naleven, te beschouwen als personen die aan reglementering voldoen.

Alternative Means of Compliance (AltMoC) of alternatieve nalevingswijzen

Aangezien AMC niet bindend zijn, kunnen de aan de reglementering onderworpen personen alternatieve manieren kiezen om aan de regel te voldoen. In dit geval echter verliezen ze het door de AMC van het EASA verleende vermoeden van overeenstemming en moeten ze ten overstaan van de bevoegde autoriteiten bewijzen dat zij de wet naleven.

De uitvoeringsbepalingen voor Aircrew licensing of afgifte van vergunningen voor vliegtuigbemanningen en Air Operations of Luchtvaartactiviteiten beschrijven de procedure die de aan de reglementering onderworpen personen en de bevoegde autoriteiten moeten gebruiken wanneer ze gebruik willen maken van de AltMoC om de regels na te leven.

ORA.GEN.120 en ORO.GEN.120 bepalen dat de toepassing van AltMoC door erkende opleidingsorganisaties (ATOs) en gecertificeerde exploitanten onderworpen is aan voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteit en ze geven aan wat er moet gebeuren om die goedkeuring te verkrijgen.

ARA.GEN.120 en ARO.GEN.120 leggen de verplichtingen van de bevoegde autoriteiten vast wanneer deze de voorafgaande goedkeuring geven en wanneer ze zelf de AltMoC aannemen waarvan de aan de reglementering onderworpen personen onder hun toezicht gebruik kunnen maken.

Goedgekeurde AltMoC’s:

BCAA Reference Regulatory reference subject proposed by Date of approval
BCAA/AltMoC/FCL/2015-01 (ingetrokken) EU 1178/2011 FCL.725(a) Training course for the initial issue of a type rating MPH on FFS lvl. B Noordzee Helicopter Vlaanderen 9/07/2015
BCAA/AltMoC/FCL/2015-02 EU 1178/2011 Annex I Alternative requirements for the extension of the privileges of a TRI(A) to give instruction in a TRI(A) course BCAA 10/07/2015