Een vergunning van zweefvliegtuigpiloot aanvragen

Changed
29/09/2023
 • Een zweefvliegtuig is een licht vliegtuig zonder motor dat gebruikmaakt van luchtstromingen om te vliegen.

  Een vergunning voor zweefvliegtuigen (SPL of Sailplane Pilot Licence) is een Europees bewijs van bevoegdheid (Part-FCL). De vergunning wordt erkend in alle lidstaten van het EASA (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart).

  Om in aanmerking te komen voor dit bewijs, moet u:

  • minstens 16 jaar oud zijn;
  • een opleiding in een luchtvaartschool (erkend opleidingscentrum) hebben gevolgd;
  • geslaagd zijn voor de theoretische en praktische examens;
  • een geldig medisch attest hebben.

  Een SPL is normaliter beperkt tot algemene (recreatieve) luchtvaartactiviteiten. Om in aanmerking te komen voor commerciële zweefvliegvluchten, moet u:

  • minstens 18 jaar oud zijn;
  • 75 uur vliegtijd hebben voltooid na het behalen van uw SPL of 200 starts en landingen als gezagvoerder van zweefvliegtuigen hebben uitgevoerd.
  • een geldig medisch attest hebben.

  Hoe een bewijs van bevoegdheid voor zweefvliegtuigen aanvragen?

  Om uw aanvraag in te dienen, moet u volgende documenten opsturen:

  • het ingevulde aanvraagformulier;
  • aanvullende documenten.
  1. Het aanvraagformulier invullen

   Vul dit formulier in om uw aanvraag in te dienen.

  2. Voeg de aanvullende documenten toe

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart, uitgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, en een pasfoto;
   • een kopie van uw medisch attest van klasse 2 of voor LAPL (privélijnpiloot voor licht luchtvaartuig), in overeenstemming met het Part-MED;
   • een kopie van de resultaten van uw theoretische examens (indien ze niet bij het DG Luchtvaart werden afgelegd);
   • een kopie van het attest van de Approved Training Organisation (ATO) of Declared Training Organisation (DTO) met de erkenning van de opleidingscursus (indien ze niet bij het DG Luchtvaart werd erkend of aangegeven);
   • een kopie van de machtiging van de examinator en zijn vergunning (indien de examinator niet is goedgekeurd of aangegeven bij DG Luchtvaart).  

   Bijkomende documenten in geval van een niet door België erkende examinator

   Alle praktijktests, bekwaamheidsproeven of competentiebeoordelingen moeten worden afgenomen door een examinator die is erkend door het EASA. Indien deze examinator niet door België, maar door een andere lidstaat is erkend, is een kopie van zijn vergunning, zijn medisch attest en zijn machtiging als examinator vereist:

  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen. 

   Met de post

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus aanvullende documenten) naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel 

   Aan de receptie

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen:

   • met het exacte gevraagde bedrag;
   • met de juiste gestructureerde mededeling;
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld.

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  De kwaliteit van uw vergunning wordt gecontroleerd, waarbij ook wordt nagegaan of ze juist is ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of wij hebben bijkomende vragen

  Wij zullen u telefonisch of via e-mail contacteren indien wij vragen hebben over uw aanvraag. De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.  

  Geldigheid

  Uw vergunning als zweefvliegtuigpiloot blijft onbeperkt geldig op voorwaarde dat u over voldoende recente vliegervaring beschikt (binnen de laatste 24 maanden vóór uw geplande vlucht).

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw federatie of uw opleidingscentrum.

  Hoeveel kost het om een vergunning als zweefvliegtuigpiloot aan te vragen?

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

  Vergunning van zweefvliegtuigpiloot

    

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)  

  Uitgifte  

  80

  Duplicaten  

  80

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be