Inleiding vliegvergunningen voor vliegtuigen en helikopters

Changed
03/07/2023

Het type van vergunning dat u nodig hebt om een vliegtuig of helikopter te besturen, hangt af van de activiteit: beroepsmatig of recreatief. U moet ook rekening houden met de plaatsen in de wereld waar u van plan bent te vliegen. Bovendien moet u voor bepaalde types van luchtvaartuigen over aanvullende bevoegdverklaringen beschikken. 

Welk type van activiteiten? Beroeps- en recreatievergunningen

De vergunningen kunnen voor beroepsmatige of recreatieve vluchten bestemd zijn. Bent u in het bezit van een beroepsvergunning, dan kunt u vergoed worden voor uw vluchten en uw handelsactiviteiten. Een recreatievergunning is dan weer bestemd voor recreatievluchten. U kunt dan geen vergoeding ontvangen voor een vlucht (tenzij u vlieginstructeur bent).

In het Europese systeem spreken we ook van Part-FCL-vergunningen (vergunningen toegekend aan de bemanningsleden of Flight Crew Licensing). Er zijn twee soorten recreatievergunningen:

Daarnaast zijn er drie soorten beroepsvergunningen: 

Welke vergunningen voldoen aan de internationale normen?

De vergunningen kunnen ingedeeld worden volgens hun overeenstemming of gebrek aan overeenstemming met de internationale normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO, International Civil Aviation Organization). De vergunningen die in overeenstemming zijn, worden ICAO-vergunningen genoemd en de vergunningen die niet in overeenstemming zijn niet-ICAO-vergunningen. De niet-ICAO-vergunningen worden internationaal niet volledig erkend en kunt u enkel in bepaalde lidstaten gebruiken.

De vergunningen Part-FCL PPL, CPL, MPL en ATPL zijn ICAO-vergunningen en kunt u in principe overal ter wereld gebruiken. De Part-FCL LAPL-vergunning is een niet-ICAO-vergunning en is enkel geldig in de lidstaten van het Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA, European Aviation Safety Agency).

Welke vergunningen voor welke types van luchtvaartuigen?

Welk luchtvaartuig mag u met uw vergunning besturen? De luchtvaartuigen zijn in twee groepen ingedeeld:

  • EASA-luchtvaartuigen
  • niet-EASA-luchtvaartuigen

EASA-luchtvaartuigen

De EASA-luchtvaartuigen vallen onder de verantwoordelijkheid van het EASA en zijn onderworpen aan de EASA-regelgeving. Veel luchtvaartuigen in Europa zijn geclassificeerd als EASA-luchtvaartuigen, ongeacht waar ze gebouwd of ingeschreven zijn.

In België kunt u als houder van een Part-FCL-vergunning vliegen met EASA-luchtvaartuigen die in België of bij andere lidstaten van het EASA ingeschreven zijn, in overeenstemming met de in de vergunning vermelde voorrechten.

Niet-EASA-luchtvaartuigen

De luchtvaartuigen die niet onder de verantwoordelijkheid van het EASA vallen, zijn niet-EASA-luchtvaartuigen, ook wel annex I-luchtvaartuigen genoemd. De niet-EASA-luchtvaartuigen zijn gedefinieerd in bijlage I van Verordening (EU) 2018/1139. Ze vallen onder de nationale regelgeving.

In België hebt u een Part-FCL PPL-vergunning nodig (minstens beschikken over de voorrechten van een vergunning van privépiloot) om in België ingeschreven niet-EASA-luchtvaartuigen te mogen besturen.

Voor alle in België ingeschreven niet-EASA-luchtvaartuigen hebt u ook een nationale bijlage (een bevoegdverklaring op nationaal niveau) bij uw Part-FCL-vergunning nodig, ongeacht of die vergunning door België of een andere EASA-lidstaat afgeleverd is.

Om die voorrechten te verkrijgen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met een instructeur.

Contact

Contact Fields

Uw volledige aanvraag moet ons digitaal ingediend worden door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen.  

Het is ook mogelijk om uw dossier met de post door te sturen. De indieningsdatum van het dossier stemt overeen met de datum van de poststempel. Zodra wij uw dossier ontvangen hebben, sturen wij u een e-mail. 

U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 15 uur. 

De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

FAQ 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart 
Dienst Vergunningen 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 
E-mail: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be 

 

Onderhoudspersoneel 

Praktische informatie over het verstrekken van vergunningen aan het onderhoudspersoneel