Certificaat van examinator

Changed
11/04/2024

Een examinator is de persoon die de geschiktheid van een vliegtuig- of helikopterpiloot beoordeelt met het oog op het afleveren, behouden of verlengen van vergunningen, bevoegdverklaringen of toelatingen.

Hoe een Belgisch certificaat van examinator aanvragen?

Momenteel is het niet mogelijk om een initial certificaat van examinator aan te vragen. We verwachten deze aanvragen binnenkort terug op te starten. Meer info vind je later op deze pagina. Indien u TRE wilt worden, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: bcaa.examiners@mobilit.fgov.be. Wij zullen u persoonlijk op de hoogte brengen van de stappen die u moet ondernemen.

Hoe een Belgisch certificaat van examinator verlengen of hernieuwen?

Het certificaat van examinator is 3 jaar geldig. U kunt uw aanvraag tijdens de geldigheidsperiode verlengen. Een hernieuwing is mogelijk wanneer de periode van 3 jaar verstreken is.
Om het certificaat te verlengen of te hernieuwen vult u de nodige documenten in die op deze pagina staan. Stuur deze, samen met alle bijkomende documenten, in 1 pdf naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be en dan nemen we deze in verwerking. Wachttijden lopen op bij de dienst Vergunningen dus gelieve niet tot het einde van de geldigheid te wachten voor inzending.

Wat zijn de beperkingen van uw voorrechten van examinator?

Over het algemeen mag u als examinator geen testen uitvoeren wanneer uw objectiviteit in het gedrang kan komen. Dat betekent ook dat u geen rechtstreeks belang mag hebben bij het resultaat van de test. Dat is het geval bij familiebanden, economische banden of politieke banden met de kandidaat.

Zo mag u bijvoorbeeld geen tests afnemen voor de afgifte van een vergunning, een bevoegdverklaring of een toelating als u als instructeur meer dan 25 procent van de vereiste vlieginstructie gegeven hebt voor de vergunning, de bevoegdverklaring of de toelating.

Tot slot mag u geen test afnemen bij een kandidaat die een opleiding voor een vergunning of voor de afgifte van een bevoegdverklaring of een toelating gevolgd heeft in een school (ATO of DTO) waar u een verantwoordelijkheidsfunctie uitgeoefend hebt. Dat geldt voor examinatoren die de post van Accountable manager, Head of training, Chief flight instructor of Chief theoretical knowledge instructor bekleden.

Registratie van de verlenging of de hernieuwing op de vergunningen

De Belgische en niet-Belgische examinatoren mogen de verlenging of de hernieuwing van een klasse- of typebevoegdverklaring op een vergunning aantekenen zolang de bevoegdverklaring op de vergunning blijft staan. Dat geldt ook als de geldigheidsduur meer dan drie jaar geleden verstreken is.

Bij het slagen voor een proficiency check voor de verlenging of de hernieuwing van een klasse- of typebevoegdverklaring mogen alle examinatoren dus de nieuwe vervaldatum op de vergunning vermelden.

Examinatoren mogen echter geen nieuwe bevoegdverklaringen op de vergunningen vermelden na een geslaagd praktisch examen.

Bovendien mogen examinatoren geen verlengingen of hernieuwingen van instructeursbevoegdverklaringen of examinatorbevoegdverklaringen aantekenen na een geslaagde bekwaamheidsbeoordeling.

Als de klasse- of typebevoegdverklaring van de vergunning geschrapt werd, moet het aanvraagformulier naar de dienst Vergunningen van het DG Luchtvaart gestuurd worden om de bevoegdverklaring opnieuw op de vergunning te kunnen vermelden. De piloot zal dan voor de hernieuwing moeten betalen.

Hoe houdt het DG Luchtvaart toezicht op de examinatoren?

Vóór elke skill test, proficiency check of assessment of competence die in België uitgevoerd wordt, moet elke examinator die over een Part-FCL-vergunning beschikt, aan het DG Luchtvaart melden dat hij van plan is om die test uit te voeren.

De melding moet gebeuren elke keer de examinator een test uitvoert. Dat geldt voor elke examinator, ongeacht zijn Europese bevoegde autoriteit.

U meldt als examinator de skill test of proficiency check minstens 24 uur vóór de test aan de hand van dit registratieformulier.

Bijzonderheid voor Belgische examinatoren die een test afnemen voor een piloot met een niet-Belgische vergunning

U moet als Belgische examinator de test melden aan de hand van dit formulier.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Belgische procedures voor examinatoren uit andere lidstaten?

Het Examiner Differences Document is een document dat opgesteld is naar aanleiding van de wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1178/2011 in 2014, die de meest recente informatie bevat over:

  • de huidige nationale administratieve procedures van alle lidstaten van het EASA (European Union Aviation Safety Agency)
  • de noodzakelijke voorwaarden voor de bescherming van de persoonsgegevens
  • de aansprakelijkheid en de verzekering in geval van een ongeval
  • de prijzen van de procedures voor elke lidstaat van het EASA

Het is bestemd voor examinatoren met een Part-FCL-vergunning die tests en examens afnemen voor houders van Part-FCL-vergunningen die door een bevoegde overheid van een andere lidstaat dan hun eigen lidstaat afgeleverd worden. Dit document is echter niet bedoeld voor examinatoren die over een toelating van derde landen (niet-EASA-leden) beschikken.

Het is dus nuttig voor de specifieke nationale procedures die van toepassing zijn tijdens een skill test, een proficiency check of een assessment of competence.

Meer informatie over dit document vindt u op de website van het EASA.

Informatienota's voor examinatoren

Alle informatienota's over examinatoren worden gepubliceerd en zijn beschikbaar in de information notices van de vergunningen voor het besturen van vliegtuigen en helikopters.

Als examinator moet u al de specifieke voor de examinatoren bedoelde informatienota's aandachtig lezen. Zodra ze gepubliceerd zijn, worden ze immers geacht van toepassing te zijn.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be