Certificaat van instructeur

Changed
29/09/2023
 • Een instructeur is een persoon die kandidaat-piloten en piloten mag opleiden om vergunningen, bevoegdverklaringen of voorrechten af te leveren, te behouden of te verlengen.

  Er bestaan verschillende certificaten van instructeur:

  • FI (Flight Instructor): instructeur
  • TRI (Type Rating Instructor): instructeur typebevoegdverklaring
  • CRI (Class Rating Instructor): instructeur klassebevoegdverklaring
  • IRI (Instrument Rating Instructor): instructeur bevoegdverklaring voor instrumentvliegen
  • SFI (Simulator Flight Instructor): instructeur op een vluchtsimulator
  • MCCI (Multi Crew Cooperation Instructor): instructeur onderlinge samenwerking van de bemanning
  • MI (Mountain Rating Instructor): instructeur bevoegdverklaring vliegen in bergachtige gebieden
  • FTI (Flight Test Instructor): instructeur bevoegdverklaring testvluchten
  • STI (Synthetic Training Instructor): instructeur voor de opleiding op een vliegsimulator

  Hoe aanvragen?

  1. Vul het aanvraagformulier in

   Om een certificaat van instructeur aan te vragen, moet u het aanvraagformulier invullen.

   Daarnaast moet een verantwoordelijke van de school waar u de instructeursopleiding gevolgd hebt, het formulier invullen. De verantwoordelijke getuigt dat de opleiding succesvol afgerond is.

   In sommige gevallen (FI, TRI, CRI, IRI en SFI) moet ook de examinator die uw vaardigheden beoordeeld heeft, het formulier invullen.

  2. Verzamel de aanvullende documenten

   • een kopie van uw huidige vergunning
   • een kopie van het getuigschrift van de Approved Training Organisation (ATO) (als de ATO niet bij het DG Luchtvaart erkend werd)
   • een kopie van het Part-FCL-goedkeuringsattest van de examinator (als de examinator niet door het DG Luchtvaart erkend werd)
   • een kopie van de Part-FCL-vergunning van de instructeur voor de toelatingstests voor de FI- of MI-bevoegdverklaringen
  3. Dien uw aanvraag in

   Met de post

   Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de aanvullende documenten met de post naar het volgende adres:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan het onthaal

   U kunt het formulier met de documenten ook afgeven aan het onthaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. Het onthaal is open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 15 uur.

   Via e-mail

   Het is ook mogelijk om uw dossier digitaal in te dienen. Stuur daarvoor het formulier met de documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling ontvangen hebt. Betaal voor een vlotte verwerking van uw dossier elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk:

   • met het exacte gevraagde bedrag
   • met de juiste gestructureerde mededeling
   • op het rekeningnummer dat vermeld is in de uitnodiging tot betaling
 • Behandeling van uw aanvraag

  We behandelen uw aanvraag na ontvangst van de betaling. 

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  Uw vergunning wordt op kwaliteit gecontroleerd, ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of bijkomende vragen

  We nemen telefonisch of via e-mail contact met u op als we vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Hoe verlengen of vernieuwen?

  Het certificaat van instructeur is drie jaar geldig. U kunt uw aanvraag tijdens de geldigheidsduur verlengen. Een hernieuwing is mogelijk na het verstrijken van de termijn van drie jaar.

  1. Vul het formulier in

   U moet het aanvraagformulier invullen om uw certificaat van instructeur te verlengen of hernieuwen.

   Daarnaast moet een verantwoordelijke van de school waar u de instructeursopleiding gevolgd hebt, het formulier invullen. De verantwoordelijke getuigt dat de opleiding succesvol afgerond is.

   In sommige gevallen (FI, TRI, CRI, IRI en SFI) moet ook de examinator die uw vaardigheden beoordeeld heeft, het formulier invullen.

  2. Verzamel de aanvullende documenten.

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van uw huidige vergunning
   • een kopie van het getuigschrift van de Approved Training Organisation (ATO) (als de ATO niet bij het DG Luchtvaart erkend werd)
   • een kopie van het Part-FCL-goedkeuringsattest van de examinator (als de examinator niet door het DG Luchtvaart erkend werd)
   • een kopie van de Part-FCL-vergunning van de instructeur voor de begeleide opleidingssessies voor de MCCI-, STI- en FTI-bevoegdverklaringen
  3. Dien uw aanvraag in.

   Met de post

   Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de aanvullende documenten met de post naar het volgende adres:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan het onthaal

   U kunt het formulier met de documenten ook afgeven aan het onthaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. Het onthaal is open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 15 uur.

   Via e-mail

   Het is ook mogelijk om uw dossier digitaal in te dienen. Stuur daarvoor het formulier met de documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling ontvangen hebt. Betaal voor een vlotte verwerking van uw dossier elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk:

   • met het exacte gevraagde bedrag
   • met de juiste gestructureerde mededeling
   • op het rekeningnummer dat vermeld is in de uitnodiging tot betaling
 • Behandeling van uw aanvraag

  We behandelen uw aanvraag na ontvangst van de betaling. 

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  Uw vergunning wordt op kwaliteit gecontroleerd, ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of bijkomende vragen

  We nemen telefonisch of via e-mail contact met u op als we vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Hoe uitbreiden?

  1. Vul het formulier in

   U moet het aanvraagformulier invullen om uw certificaat van instructeur uit te breiden.

  2. Verzamel de aanvullende documenten

   Voeg de volgende documenten toe :

   • een kopie van uw huidige vergunning
   • een kopie van het getuigschrift van de Approved Training Organisation (ATO) (als de ATO niet bij het DG Luchtvaart erkend werd)
   • een kopie van het Part-FCL-goedkeuringsattest van de examinator (als de examinator niet door het DG Luchtvaart erkend werd)
   • een kopie van de Part-FCL-vergunning van de instructeur voor de begeleide opleidingssessies.
  3. Dien uw aanvraag in

   Met de post

   Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de aanvullende documenten met de post naar het volgende adres:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan het onthaal

   U kunt het formulier met de documenten ook afgeven aan het onthaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. Het onthaal is open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 15 uur.

   Via e-mail

   Het is ook mogelijk om uw dossier digitaal in te dienen. Stuur daarvoor het formulier met de documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling ontvangen hebt. Betaal voor een vlotte verwerking van uw dossier elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk:

   • met het exacte gevraagde bedrag
   • met de juiste gestructureerde mededeling
   • op het rekeningnummer dat vermeld is in de uitnodiging tot betaling
 • Behandeling van uw aanvraag

  We behandelen uw aanvraag na ontvangst van de betaling. 

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  Uw vergunning wordt op kwaliteit gecontroleerd, ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of bijkomende vragen

  We nemen telefonisch of via e-mail contact met u op als we vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Hoeveel kost het om een bevoegdverklaring van instructeur aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023. 

  Bevoegdverklaring van instructeur

    

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Bevoegdverklaring van instructeur

  120

  Verlenging of hernieuwing

  120

  Verlenging

  120

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.    

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be