Een ULM-vliegvergunning aanvragen

Changed
18/07/2023
 • Om een ULM te besturen, heeft u een vliegvergunning nodig. Om in aanmerking te komen moet u:

  De vliegvergunning is geldig in het Belgische luchtruim en voor luchtvaartuigen die in België zijn geregistreerd. Om in een ander land te vliegen of met een luchtvaartuig dat in een ander land is geregistreerd, heeft u een vergunning van het betrokken land nodig.

   

  Hoe vraagt u een vergunning aan? 

  Om een groepsbevoegdverklaring aan te vragen moet u het volgende verzenden:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • de aanvullende documenten.

  U kunt uw aanvraag ook indienen via de Belgische ULM-federatie. U kunt de modaliteiten terugvinden op hun website:

  1. Vul het aanvraagformulier in

   Gebruik dit formulier om uw aanvraag voor een vliegvergunning in te dienen.

  2. Voeg de aanvullende documenten toe

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van het vliegboek;
   • een kopie van uw medisch attest (klasse 1, 2 of 4);
   • een kopie van de resultaten van uw theoretische examens (indien ze niet bij DG Luchtvaart werden afgelegd); 
   • een kopie van de aanduiding van een examinator door DG Luchtvaart;
   • een kopie van het door uw examinator verstrekte rapport van het praktijkexamen;
   • een kopie van uw geldige oefenvergunning of vergunning (privépiloot, beroepspiloot, recreatief piloot);
   • een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden), afgegeven in de afgelopen maand (indien u niet in het bezit bent van een oefenvergunning, maar een geldige vergunning als oefenvergunning hebt gebruikt).
  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen. 

   Per post

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus aanvullende documenten) naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan de receptie

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging van het directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld.

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  Uw vergunning wordt gecontroleerd, waarbij ook wordt nagegaan of ze juist is ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag, of wij hebben bijkomende vragen

  Wij zullen u telefonisch of via e-mail contacteren indien wij vragen hebben over uw aanvraag. 

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

   

  Geldigheid

  De ULM-vliegvergunning is geldig gedurende een periode van maximaal 24 maanden en vangt aan op de datum van de beslissing waaruit uw lichamelijke en geestelijke geschiktheid blijkt.

  U kunt de vergunning vernieuwen voor opeenvolgende perioden van maximaal 24 maanden:

  • als u voldoet aan de voorgeschreven voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid; en
  • als u 50 uur als piloot hebt gevlogen in de afgelopen 24 maanden.

  Indien u niet over deze ervaring beschikt, kunt u de vergunning laten vernieuwen na overlegging van een verklaring van een monitor waarin wordt bevestigd dat u uw vaardigheden op peil hebt gehouden. Deze verklaring mag niet meer dan 3 maanden vóór uw aanvraag voor vernieuwing zijn opgesteld.

  Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uw federatie of uw monitor.

   

  Hoeveel kost een aanvraag voor een vliegvergunning? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

  ULM-vliegvergunning

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Uitgifte

  120

  Duplicaat

  80

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

   

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be