Een ULM-oefenvergunning aanvragen

Changed
14/11/2023
 • Een ultralicht motorluchtvaartuig is een licht vliegtuig, mogelijk een amfibievaartuig, dat maximaal twee personen aan boord kan hebben.

  • We onderscheiden twee typen:
  • ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM) die verwant zijn aan klassieke vliegtuigen, met een vaste vleugel.
  • ultralichte motorluchtvaartuigen van het type "deltavleugel" (DPM), luchtvaartuigen met een semirigide vleugel waaronder een gemotoriseerd karretje "hangt" (men spreekt ook van een pendulair luchtvaartuig).

  Om de opleiding voor het verkrijgen van een vliegvergunning te volgen moet u beschikken over een oefenvergunning (machtiging om een opleiding te volgen). Om in aanmerking te komen moet u:

  • 16 jaar of ouder zijn;
  • beschikken over een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden), afgegeven in de afgelopen maand;
  • beschikken over een schriftelijke machtiging van uw wettelijke vertegenwoordiger (indien u minderjarig bent);
  • een geldig medisch attest hebben.

  Goed om te weten: als u houder bent van een van de volgende geldige vergunningen, zijn deze vergunning en het daaraan gehechte medische attest voldoende als machtiging om een opleiding te volgen:

  • een vergunning als privépiloot;
  • een vergunning als beroepspiloot;
  • een vergunning als recreatief piloot (LAPL-vergunning).

  De oefenvergunning is uitsluitend geldig in het Belgische luchtruim en voor ULM/DPM die in België zijn geregistreerd.

  Hoe vraagt u een oefenvergunning aan? 

  Om een oefenvergunning aan te vragen moet u het volgende verzenden:

  • het ingevulde aanvraagformulier;
  • de aanvullende documenten.

  U kunt uw aanvraag ook indienen via de Belgische ULM-federatie. U kunt de modaliteiten terugvinden op hun website:

  1. Vul het aanvraagformulier in

   Gebruik dit formulier om uw aanvraag voor een oefenvergunning in te dienen.

  2. Voeg de aanvullende documenten toe

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van uw nationale identiteitskaart (uitgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie/de Europese Economische Ruimte) met een pasfoto of een kopie van uw paspoort;
   • een kopie van uw medisch attest (klasse 1, 2 of 4);
   • een uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden), afgegeven in de afgelopen maand;
   • een schriftelijke machtiging van uw wettelijke vertegenwoordiger (indien u minderjarig bent) . De handtekening moet gelegaliseerd zijn, bijvoorbeeld in uw gemeente.
  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen. 

   Per post

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus aanvullende documenten) naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan de receptie

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging van het directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag;
   • met de juiste gestructureerde mededeling;
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld.

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  Uw machtiging wordt gecontroleerd, waarbij ook wordt nagegaan of ze juist is ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag, of wij hebben bijkomende vragen

  Wij nemen telefonisch of via e-mail contact met u op indien wij vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Geldigheid

  De ULM-oefenvergunning is geldig gedurende een periode van maximaal 24 maanden en vangt aan op de datum van de beslissing waaruit uw lichamelijke en geestelijke geschiktheid blijkt.

  De vergunning kan worden vernieuwd voor opeenvolgende perioden van maximaal 24 maanden indien u voldoet aan de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid.

  Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met uw federatie of uw monitor.

  Hoeveel kost een aanvraag voor een oefenvergunning? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

  ULM-oefenvergunning

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Uitgifte

  120

  Duplicaat

  80

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

   

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be