Examens

Changed
13/09/2023

Theorie-examen ULM

Om een “toelating tot het besturen van een ultralicht motorluchtvaartuig” te krijgen moet u o.a. slagen voor 4 theoretische examens:

 1. Luchtvaartwetgeving (begrippen) en –reglementering
  Het examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen die u in 40 minuten moet beantwoorden. Elke vraag staat op 1 punt en er wordt geen giscorrectie toegepast. Om te slagen moet u 75% van de vragen juist beantwoorden.
 2. Aerodynamica
  De aerodynamische krachten op de vleugel - het effect van de besturingsorganen - draagkracht, luchtweerstand en fijnheid.
 3. Aerologie
  Lucht, luchtdruk, temperatuur, winden, wolken, thermische en topografische effecten.
 4. Techniek van het vliegen
  Techniek van het opstijgen - vliegen in kalme lucht - controle van de hoogte en van de richting in rechtlijnige vlucht en in de bocht - gebruik van de luchtstromingen - techniek van het landen.

De examens om te slagen voor de vakken “aerodynamica”, “aerologie” en “techniek van het vliegen” worden door een monitor afgenomen. Een lijst met alle monitoren vindt u hier (coming soon).

Inschrijvingsprocedure

 1. u heeft een Belgisch rijksregisternummer;
 2. u heeft geen Belgisch rijksregisternummer.

Examendatums

Maand Dagen
September 2023 5 (volzet), 11, 14, 19, 20 en 27
Oktober 2023 3, 12, 18, 25 en 31
November 2023 7, 9, 14, 16, 23 en 29
December 2023 5, 11, 14 en 18

Beschikbare taal voor het afleggen van het examen

Het examen kan afgelegd worden in het Nederlands of het Frans.

Examenreglement

Het nieuwe examenreglement zal hier zo vlug mogelijk worden gepubliceerd.

Tarieven*

 

Initiële examens (voor alle vakken)

ULM

120,00 €

Radio-examen

56,00

Didactisch examen

360,00 €

*Geldig tot en met 31 december 2023

Do’s-and-don’ts

De Do's-and-don'ts tijdens het verloop van de theorie-examens vindt u hier.

Demo-examen

Maak u nu al vertrouwd met het nieuwe examenconcept via deze tool. Opgelet, de vragen zijn niet noodzakelijkerwijze ULM-relevant.

 

Radio-examen

Momenteel organiseren wij enkel radio-examens voor oefenvergunningen en ULM-vergunningen

Het examen bestaat uit twee delen: 

 • Het theoretische gedeelte gaat over de telecommunicatieprocedures, vervat in volume II van bijlage 10 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart en de reglementering vervat in de AIP België en Luxemburg en in het Part-SERA. 

 • Het praktische gedeelte vereist conversatie en gebruik van radiotelefoniezinnen in de Engelse taal, waarbij de luchtverkeersleidingsinstanties worden gecontacteerd tijdens een opgelegde fictieve VFR-vlucht. 

Het certificaat zelf wordt afgegeven door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Hoe inschrijven? 

 1. Vul het inschrijvingsformulier in. 
 2. Stuur het formulier in pdf-formaat naar: info.icarus@mobilit.fgov.be

Examendatums voor radio-examen

Maand Dagen
September 2023 12
Oktober 2023 9 en 23

Didactische examen

Wij organiseren het mondelinge examen waarbij de kandidaat zijn kennis en didactische vaardigheden bewijst, onder meer: 

 • kennis van de luchtvaartwetgeving en -reglementering 
 • theoretische kennis van de ULM of de paramotor 
 • de instructiemethode in vlucht 
 • de besturingstechniek van het vliegtuig 

Hoe inschrijven? 

Stuur een e-mail naar info.icarus@mobilit.fgov.be.

Praktische informatie

Dit examen wordt regelmatig georganiseerd wanneer er voldoende kandidaten zijn. U neemt voor het examen de volgende documenten mee: 

 • Verplicht 
  • pilotenvergunning 
  • vliegboek 
 • Vrijblijvend maar aangeraden 
  • Didactisch materiaal zoals: 
   • ULM vlieghandboek 
   • miniatuur van ULM
   • laptop 
   • instructieprogramma in vlucht 
   • theoretische cursus 

Examendatums voor didactische examen

Maand Dagen
Oktober 2023 02