Een opleiding volgen

Changed
29/09/2023

Om in België met een ULM te vliegen hebt u een toelating tot het besturen van een ultralicht motorluchtvaartuig nodig. U moet voor die toelating een theoretische en praktische opleiding volgen.

De minimumleeftijd om een examen af te leggen is 16 jaar.

Hoe de opleiding volgen?

U kunt contact opnemen met een vliegschool van uw keuze. De monitoren die de opleiding geven, moeten echter erkend zijn door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Raadpleeg deze lijst voor de contactgegevens van erkende monitoren.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be