Een machtiging als examinator aanvragen

Changed
11/04/2024

De examinator is de persoon die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de geschiktheid van een ULM-piloot met het oog op het afleveren, behouden of verlengen van vliegvergunningen en bevoegdverklaringen.

Om examens voor ULM-vluchten te mogen afnemen, hebt u een machtiging als examinator nodig.

Hoe vraagt u een machtiging als examinator aan?

IMomenteel is het niet mogelijk om een initiele machtiging als examinator aan te vragen. We verwachten deze aanvragen binnenkort terug op te starten. Meer info vind je later op deze pagina.

Hoe kunt u uw Belgische machtiging als examinator verlengen of vernieuwen?

De machtiging als examinator blijft in principe geldig zolang u een geldige bevoegdverklaring monitor behoudt en er geen strafrechtelijke of administratieve sanctie tegen u is uitgesproken.

Informatienota's voor de examinatoren

U moet alle informatienota's die aan de examinatoren worden toegezonden aandachtig lezen. Zodra de nota is gepubliceerd, wordt deze geacht van toepassing te zijn.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be