Een bevoegdverklaring monitor aanvragen

Changed
29/09/2023
 • Een monitor van een ultralicht motorluchtvaartuig (ULM) is de persoon die:

  • opleiding geeft let het oog op het behalen van een ULM-vliegvergunning;
  • nagaat of u uw bekwaamheden op peil hebt gehouden met het oog op de vernieuwing van de vliegvergunning en de bijbehorende bevoegdverklaringen.

  Om monitor te worden, heeft u een bevoegdverklaring monitor nodig.

  Hoe een bevoegdverklaring monitor aanvragen?

  Om een bevoegdverklaring aan te vragen, moet u de volgende documenten versturen:

  • het ingevulde aanvraagformulier;
  • de aanvullende documenten.

  U kunt uw aanvraag ook indienen via de Belgische ULM-federatie. U kunt de modaliteiten terugvinden op hun website:

  1. Vul het aanvraagformulier in.

   Gebruik dit formulier om uw aanvraag voor een bevoegdverklaring monitor in te dienen.

  2. Bezorg ons de aanvullende documenten

   Voeg de volgende documenten toe aan uw aanvraag:

   • een kopie van de geldige vliegvergunning;
   • een kopie van de aanduiding van een examinator voor ultralichte motorluchtvaartuigen door het directoraat-generaal Luchtvaart;
   • het bewijs dat u geslaagd bent voor de theoretisch examens bij het directoraat-generaal Luchtvaart;
   • het door uw examinator verstrekte bewijs dat u geslaagd bent voor de theoretische en praktijkexamens.
  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen. 

   Per post

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus aanvullende documenten) naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan de receptie

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke factuur afzonderlijk te vereffenen:

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de factuur.
 • Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld.

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  DG Luchtvaart zal de bevoegdverklaring op de vliegvergunning aanbrengen.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag, of wij hebben bijkomende vragen

  Wij nemen telefonisch of via e-mail contact met u opindien wij vragen hebben over uw aanvraag.

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Geldigheid

  De bevoegdverklaring monitor is drie jaar geldig. De geldigheidsduur kan met nieuwe perioden van drie jaar worden verlengd als u tijdens het laatste jaar van de geldigheidsduur ten overstaan van een examinator kunt aantonen dat u nog steeds bekwaam bent als monitor.

  Hoeveel kost het om een bevoegdverklaring ULM-monitor aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023. 

  Bevoegdverklaring ULM-monitor

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Uitgifte

  120

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

   

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be