Een noodbaken registreren (ELT)

Changed
22/08/2022

Een ELT, of in het Engels Emergency Locator Transmitter, is een noodbaken dat aan boord van vliegtuigen gebruikt wordt om een frequentie of een waarschuwingssignaal uit te sturen.

Waarvoor dient een ELT?

Een ELT wordt in vliegtuigen gebruikt om een alarmsignaal te geven. Een ELT zendt uit op de frequentie 406 MHz, waardoor het systeem van satellieten en grondstations, het Cospas-Sarsat-systeem genaamd, de door het vliegtuig uitgestuurde alarmcode kan detecteren.

Die code wordt ook doorgegeven aan het controlecentrum dat zich het dichtst bij het vliegtuig bevindt (in België is dat Brussel). Dat centrum neemt vervolgens contact op met de piloot om zich ervan te vergewissen dat het geen vals alarm is.

Om signaalproblemen tijdens een vlucht te voorkomen, moet de ELT vooraf correct geprogrammeerd worden met de juiste code, dus nog voor de eerste vlucht. Die code moet in overeenstemming zijn met de regels van bijlage 10 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ICAO).

Hoe wordt een ELT geregistreerd?

Om door het Cospas-Sarsat-systeem en het controlecentrum herkend te worden, moet de ELT geregistreerd zijn bij de bevoegde nationale autoriteit.

In België gaat het om het Directoraat-generaal Luchtvaart. Alle ELT's die zijn geïnstalleerd aan boord van in België geregistreerde luchtvaartuigen, moet u via het Cospas-Sarsat-platform registreren. Dat platform detecteert alleen 406 MHz-frequenties, zodat andere frequenties niet geregistreerd kunnen worden bij het DG Luchtvaart en het Cospas-Sarsat-systeem (zoals bijvoorbeeld 121,5 MHz).

De dienst Search and Rescue (SAR) van het platform gaat dan over tot:

  • een verificatie om te bevestigen dat het om een registratie gaat en niet om een vals alarm
  • de nodige onderzoeken om zich ervan te vergewissen dat alle verstrekte informatie correct is

Wilt u meer informatie over de codering en registratie van een ELT 406 MHz, raadpleeg dan de circulaire EQUIP-09.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : generalaviation@mobilit.fgov.be