Onderhoudsprogramma (AMP) voor niet-EASA-luchtvaartuigen

Changed
18/01/2023

Een onderhoudsprogramma (Aircraft Maintenance Programme of AMP) geeft een overzicht van het geplande onderhoud dat voor de permanente luchtwaardigheid van een luchtvaartuig noodzakelijk is.

Niet-EASA-luchtvaartuigen vallen buiten de Europese regelgeving. Voor die luchtvaartuigen, ook annex I-luchtvaartuigen genoemd, is de Belgische wetgeving van toepassing.

Voor in België ingeschreven niet-EASA-luchtvaartuigen moet u het onderhoudsprogramma en latere wijzigingen laten goedkeuren bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het gaat om:

  • historische luchtvaartuigen en luchtvaartuigen zonder typecertificaat
  • overige niet-EASA-luchtvaartuigen

Voor ULM’s en paramotoren is de goedkeuring van het onderhoudsprogramma niet van toepassing. Voor die luchtvaartuigen volgt u de onderhoudsinstructies van de constructeur.

De eigenaar moet het onderhoudsprogramma en latere wijzigingen laten goedkeuren bij het DG Luchtvaart. U laat het goedkeuren als onderdeel van het technisch dossier dat u voor de luchtwaardigheid moet indienen.

Gebruik de template voor niet-EASA-luchtvaartuigen om het onderhoudsprogramma op te stellen.

Het onderhoudsprogramma moet een gedetailleerde beschrijving zijn van alle onderhoudstaken en hun frequentie.

Geldigheid van een AMP

Het onderhoudsprogramma vervalt bij:

  • verandering van eigenaar
  • wijzigingen van de gebruiksvermeldingen van het luchtvaartuig die een impact hebben op het uit te voeren onderhoud

Meer info