Ultralichte motorluchtvaartuigen (ULM’s)

Changed
02/07/2024
 • Een ultralicht motorluchtvaartuig is een vliegtuig of amfibievaartuig:

  • met niet meer dan twee zitplaatsen
  • waarvan de overtreksnelheid  (landingsconfiguratie, motor in traagloop) niet meer bedraagt dan 65 km/u (35 knopen) gekalibreerde luchtsnelheid
  • waarvan de maximale opstijgmassa niet groter is dan:
   • 300 kg voor een vliegtuig met één zitplaats
   • 315 kg voor een vliegtuig met één zitplaats, uitgerust met een noodvalschermsysteem bevestigd aan de cel
   • 450 kg voor een vliegtuig met twee zitplaatsen
   • 472,5 kg voor een vliegtuig met twee zitplaatsen, uitgerust met een noodvalschermsysteem bevestigd aan de cel
   • 330 kg voor een amfibievaartuig of een vliegtuig met één zitplaats gemonteerd op vlotters
   • 495 kg voor een amfibievaartuig of een vliegtuig met twee zitplaatsen gemonteerd op vlotters (Wanneer een amfibie- of een drijfvliegtuig dienst doet als drijfvliegtuig en als landvliegtuig, moet het onder de toepasselijke MTOM-grens blijven)

  Twee types van ultralichte motorluchtvaartuigen zijn in België toelaatbaar.

  • Ultralicht gemotoriseerd vliegtuig (ULM)ultralicht gemotoriseerd vliegtuig waarvan de controle in vlucht wordt verzekerd door aerodynamische stuurorganen rond ten minste twee assen.
  • Ultralicht gemotoriseerd vliegtuig van het type “deltavleugel” (DPM): ultralicht gemotoriseerd vliegtuig waarvan de controle in vlucht gebeurt door een verplaatsing van het zwaartepunt uitgevoerd door de piloot.

  Voor de toelating tot het luchtverkeer van een  in België geregistreerde ULM  hebt u een beperkte toelating tot het luchtverkeer nodig.
  De toelating vraagt u aan bij het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  U kunt de toelating aanvragen voor ultralichte motorluchtvaartuigen die opgenomen zijn in de  lijst van toegelaten ULM’s. Voor een ultralicht motorluchtvaartuig die niet in de lijst opgenomen is, moet de fabrikant (of de persoon met machtiging van de fabrikant) eerst een typetoelating krijgen.

  Voor de toelating tot het luchtverkeer van een  in buiten de België ingeschreven of geregistreerde ULM  moet u een   toelating tot overvliegen  aanvragen voor het Belgische grondgebied. De toelating hangt af van of de ULM in België goedgekeurd is:

  • Voor goedgekeurde vliegtuigen is een permanente toelating mogelijk.
  • Voor niet-goedgekeurde vliegtuigen is een tijdelijke toelating mogelijk.

  Hoe een typetoelating aanvragen?

  U vraagt de typetoelating via de  Belgische ULM-federatie  aan bij het DG Luchtvaart. De volledige procedure vindt u in de  circulaire airw-12: toelating tot het luchtverkeer voor ultralichte motorluchtvaartuigen.

  1. Stuur een aanvraag naar de Belgische ULM-federatie.

   Voeg aan uw aanvraag een expertiseaanvraag en een technisch dossier toe. Meer info vindt u in de  circulaire airw-12.

  2. De federatie controleert het dossier.

    

   Als alles in orde is, stuurt de federatie het dossier samen met een conformiteitsattest door naar het DG Luchtvaart.

  3. Het DG Luchtvaart bezorgt de toelating.

   U ontvangt de toelating rechtstreeks van het DG Luchtvaart.

 • Hoe een beperkte toelating tot het luchtverkeer aanvragen?

  U vraagt de beperkt toelating tot het luchtverkeer aan bij het DG Luchtvaart. De volledige procedure vindt u in de  circulaire airw-12.

  1. Vul een expertiseaanvraag in.

  2. Voeg het origineel van het gelijkvormigheidsattest uitgegeven door de houder van de typetoelating in België toe

  3. Stuur het geheel op naar het DG Luchtvaart.

   FOD Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat Generaal Luchtvaart
   Vooruitgangstraat 56
   6de verdieping
   1210 Brussel

  4. ​​​​​​U ontvangt een uitnodiging voor de betaling van de vergoeding

   ​​​​​​U ontvangt een uitnodiging voor de betaling van de vergoeding.

  5. U ontvangt de beperkte de beperkte toelating tot het luchtverkeer

   Als alles in orde is, stuurt het DG Luchtvaart de beperkte toelating tot het luchtverkeer op.

 • Wijzigingen

  De beperkte toelating tot het luchtverkeer blijft geldig zolang het toestel geen modificatie aan de structuur ondergaan heeft of geen schade heeft opgelopen.

  De toelating voor een modificatie aan de structuur dient op voorhand aan het DG Luchtvaart worden gevraagd.

  Elke belangrijke modificatie aan de structuur van een ultralicht motorluchtvaartuig waarvoor eerder een typetoelating werd afgeleverd, dient verantwoord te worden in een wijzigingsdossier, opgesteld volgens dezelfde regels als voor het technisch basisdossier.

  Een belangrijke modificatie aan de structuur is een modificatie:

  • betreffende een van de beschrijvende elementen van de typetoelating (bvb de installatie van een andere type van motor of schroef, de installatie van een vleugel die nog niet op een DPM is goedgekeurd)
  • die een aanzienlijk effect heeft op de prestaties, de massa, de zwaartepuntsgrenzen, de structurele weerstand, de betrouwbaarheid of de gebruikskenmerken van de ULM.