Luchtvaartpas voor niet-EASA-luchtvaartuigen

Changed
21/09/2023

Niet-EASA-luchtvaartuigen zijn luchtvaartuigen die buiten de Europese basisregelgeving vallen. Voor die luchtvaartuigen is de Belgische wetgeving van toepassing. Met een luchtvaartpas voor een niet-EASA-luchtvaartuig krijgt u een tijdelijke toelating om te vliegen. U kunt de luchtvaartpas aanvragen wanneer een luchtwaardigheidsbewijs of een beperkt luchtwaardigheidsbewijs niet meer geldig is of de aflevering nog niet mogelijk is. De pas is verkrijgbaar in de volgende gevallen:

 • uitvoeren van controlevluchten
 • luchtvaartuigen in ontwikkeling
 • overvliegen van een luchtvaartuig
 • invoeren van een luchtvaartuig

U vraagt de luchtvaartpas aan bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze luchtvaartpas is alleen geldig in België. Wilt u vliegen buiten België, dan moet u daarvoor de toelating vragen aan de luchtvaartautoriteiten van de betrokken landen.

Hoe een luchtvaartpas voor een niet-EASA-luchtvaartuig aanvragen?

 1. Vul een expertiseaanvraag in.
  Expertiseaanvraag voor een luchtvaartpas
 2. Vul de aanvraag voor een luchtvaartpas in.
  Aanvraag luchtvaartpas niet-EASA-luchtvaartuig
 3. Stuur de aanvraagformulieren en de bijlagen per e-mail op naar generalaviation@mobilit.fgov.be.
 4. U ontvangt een betalingsuitnodiging. Betaal het bedrag.
 5. Als uw aanvraag in orde is, ontvangt u de luchtvaartpas. De luchtvaartpas is geldig in België.