Transitie

Changed
21/12/2022

Als u al vluchtuitvoeringen hebt gedaan binnen het Belgisch wettelijk kader is er een transitieperiode voorzien van een jaar (van 31 december 2020 tot 31 december 2021) zodat u de tijd hebt om u aan te passen aan de nieuwe Europese wetgeving.

U mag nog twee jaar (tot 31 december 2023) in alle subcategorieën een UAS gebruiken zonder klasselabel (C0-C4). Na deze datum zal het gebruik ervan beperkt zijn.

UAS’s zonder klasselabel (voor de transitieperiode van 31 december 2020 tot 31 december 2023).

UAS

Exploitatie

Exploitant/Piloot

Klasse

Maximumgewicht

Subcategorie

Beperkingen

Registratie exploitant

Opleiding

piloot

Minimumleeftijd

 piloot

Zelfgemaakt toestel

< 250 g

A1

(mag ook in A3 vliegen)

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

 

Nee, tenzij deze uitgerust is met een camera of sensor en geen speelgoeddrone is

- De gebruikershandleiding lezen

- De geografische zones en hun condities naleven

Geen minimumleeftijd

UAS’s zonder klasselabel

 

 

 

< 250 g

 

 

14

 

Geen minimumleeftijd als het een speelgoeddrone is

< 500 g

 

- Mag niet vliegen boven niet-betrokken mensen

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

Ja

- De gebruikershandleiding lezen

- De opleiding volgen en slagen voor de examens georganiseerd door het DGLV

 

14

< 2 kg

A2

(mag ook in A3 vliegen)

- Moet op 50 m horizontale afstand blijven van mensen

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

 

16

< 25 kg

A3

- Ver weg van bevolkte gebieden vliegen (> 150 m)

- Mag niet nabij niet-betrokken mensen vliegen

14

EXPLOITANT

Als u al vluchtuitvoeringen gedaan hebt binnen het Belgisch wettelijk kader mag u:

  • uw vluchten uitvoeren in de categorie OPEN zolang de voorwaarden hiervoor vervuld zijn;
  • uw vluchten uitvoeren in de categorie SPECIFIC nadat u ze hebt aangegeven of nadat u de nodige vergunning hebt verkregen.

U moet in alle situaties zich registreren als UAS-exploitant en de toegangsvoorwaarden voor geografische UAS-zones respecteren.

TOESTEL

Categorie OPEN Limited

Tot 31 december 2023 mogen UAS zonder klasse gebruikt worden onder volgende voorwaarden, afhankelijk van hun gewicht: 

Gewicht UAS

Toegestane vliegafstand

< 500 g

In de buurt van mensen, volgens de voorschriften voor subcategorie A1

< 2 kg

Op min. 50 m afstand van mensen

< 25 kg

Op min. 150 m afstand van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones, volgens de voorschriften voor subcategorie A3

De opleidingen voor elk van deze subcategorieën zullen vergelijkbaar zijn met die voor de overeenkomstige subcategorieën in de categorie OPEN. 

Vanaf 1 januari 2024 worden de voorwaarden om een UAS zonder klasselabel te besturen strenger. Het UAS mag alleen worden gebruikt als het vóór 1 januari 2023 in de handel werd gebracht en enkel onder bepaalde voorwaarden: 

  • Een UAS van minder dan 250 g volgt de regels voor categorie A1 
  • Een UAS van 250g tot 25 kg volgt de regels voor categorie A3 

Voor een UAS zonder klasselabel van minder dan 2 kg (maar meer dan 250 g) zal het niet langer toegestaan zijn om op minder dan 50 m van mensen te vliegen (net zoals voor categorie A2). 

Categorie SPECIFIC

Als de risicobeoordeling dit toelaat, mag u uw huidige UAS blijven gebruiken in de categorie SPECIFIC.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)