Niet-EU-exploitanten

Changed
23/09/2022

EXPLOITANT

Alle UAS-vluchten die in lidstaten worden uitgevoerd moeten in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving gebeuren, onafhankelijk van de nationaliteit van de exploitant of de piloot.

Als u niet in de Europese Unie woont en met een UAS wilt vliegen in België, dan moet u zich dus registreren bij het DGLV als "UAS-exploitant" (als België de eerste lidstaat is waar u een vlucht komt uitvoeren).

U zal een registratienummer ontvangen. U moet dit nummer plakken op alle UAS'en die u gebruikt en uploaden in het "systeem ter identificatie op afstand" van uw UAS'en. Uw toestel zelf hoeft u niet in te schrijven.

Zodra u geregistreerd bent in België, mag u in alle lidstaten van de Europese Unie vliegen met dit registratienummer.

PILOOT

Tussen het EASA en niet-EU-landen bestaat er nog geen gedeeld erkenningssysteem voor de bevoegdverklaringen voor piloten op afstand. De opleidingen die u hebt gevolgd en de certificaten die u hebt behaald in uw eigen land worden dus niet erkend. U moet dus de wettelijke procedure doorlopen die de Europese Unie heeft vastgelegd voordat u met uw UAS mag vliegen in België (of in een andere lidstaat).

  1. Zich registreren
  2. Een opleiding volgen
  3. Zich verzekeren
  4. Voor de categorie SPECIFIC: als uw vluchtuitvoeringen in de categorie SPECIFIC vallen, moet u de nodige vergunningen aanvragen en een verklaring voor een standaardscenario indienen of een exploitatievergunning aanvragen bij het DGLV.

Als u vluchten wilt uitvoeren in een andere lidstaat, dan moet u dezelfde procedure volgen als die voor een inwoner van België.

TOESTEL

De technische kenmerken van uw UAS moeten ook in overeenstemming met de Europese wetgeving zijn en bepalen in welke categorie u mag vliegen.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)