Piloot

Changed
14/12/2023

Wie mag vliegen in de categorie SPECIFIC?

De piloot op afstand dient minimum 16 jaar te zijn.

Hoe vliegen in de categorie SPECIFIC?

De voorwaarden waaraan u moet voldoen om in deze categorie een UAS te besturen worden bepaald door:

  • ofwel het standaardscenario dat u in uw declaratie aangeeft en waaronder uw vluchtuitvoeringen zullen vallen;
  • ofwel de operationele risicobeoordeling, uitgevoerd door de UAS-exploitant, op basis waarvan bepaald wordt welke opleiding(en) u eventueel moet volgen en welke examens u eventueel moet afleggen om de vluchten veilig uit te voeren. 

Meer informatie omtrent de opleidingen die u dient te volgen om te mogen vliegen in de categorie SPECIFIC vindt u hier.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)